Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.09.2015. plkst. 10.55

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 24. IX plkst. 13.00 domes sēdi nr.10
un nosaka tās darba kārtību:

1. Izpilddirektora vieta izpildītāja un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par nolikuma projektu «Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums — telpas Dundagas novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai» .
3. Par Dundagas novada pašvaldības 22.12.2011. saistošo noteikumu nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» grozījumu projektu.
4. Par telpu nomas maksu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai.
5. Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu.
6. Par PII «Kurzemīte» logopēda darba slodzes palielināšanu.
7. Par finansējumu personāla atlīdzībai PII «Kurzemīte» jaunās grupiņas darbības nodrošināšanai.
8. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1. stāva mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei.
9. Par Ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā.
10. Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā.
11. Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības autotransportam.
12. Par papildu finansējumu pašvaldības policijai.
13. Par budžeta grozījumiem.
14. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
15. Par Kubalu skolas-muzeja ēkas restaurācijas darbu skiču projekta izstrādi.
16. Par finansējumu tehnisko projektu izstrādē.

17. Par NĪN parāda piedziņu.18. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
19. Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam — «Dundagas senioru aktīvai atpūtai un mākslinieciskai pašizpausmei».
20. Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem.21. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
22. Par Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
23. Par grozījumiem Medību koordinācijas komisija sastāvā.
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pumpuri».
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Jaunklāvi».
26. Par nekustamā īpašuma «Grāvīši» sadalīšanu.
27. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā».
28. Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos noteikumos «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com