Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 25.05.2015. plkst. 17.39

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 28. V  plkst. 11.00 domes sēdi nr. 5 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai.
3. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas — muzeja atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu
4. Par Mazirbes internātpamatskolas apkures katla un apkures sistēmas remontu.
5. Par kopētāja iegādi Mazirbes internātpmatskolā.
6. Par īpašuma «Ceļš Valpene-Sabdagas» iegūšanu īpašumā.
7. Par grozījumiem 2014. gada 15. jūlijā noslēgtajā līgumā «Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu».
8. Par ātri uzstādāmās nojumes iegādi.
9. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos nr. 2 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru».
10. Par zemju nomu.
11. Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2015. gadā .
12. Par noteikumiem «Par Dundagas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nr. 2, 3 un 4 «Dobējos», Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
13. Par izsoles «Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli» rezultātu apstiprināšanu.
14. Par informācijas pieprasījumu .
15. Par grozījumiem projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2015. gadā vērtēšanas komisijas sastāvā.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Bāriņi».
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Pīlādži».
18. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā nr. 288 «Par Medību koordinācijas komisiju».
19. Par nekustamā īpašuma «Tierķi» sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Egļkalni» .
21. Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam «Krūmiņi».
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Rozīši».
23. Par dzīvokļu jautājumiem.
24. Par Kolkas ciema valdes sastāvu.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts grozījumiem 24.01.2013. saistošajos noteikumos nr.2 «Par zemesgabalu nomas maksas lielumu»
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com