Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.04.2015. plkst. 17.57

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 23. IV plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 4
un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2014.gada pārskatu.
3. Par SIA «Kolkas Ūdens» 2014.gada pārskatu.
4. SIA «Dundagas veselības centrs» 2014.gada pārskatu.
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par grozījumu noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi» izstrādes darba grupas apstiprināšanu.
8. Par maksas pakalpojumiem pilī.
9. Par ūdensvada remontu Kolkas pamatskolā.
10. Par dzīvokļu īpašumu «Dobējos» izsoles cenu.
11. Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 6.
12. Par automašīnas izsoles cenu.
13. Par noteikumu «Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli» apstiprināšanu.
14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
15. Par pašvaldības zemju iznomāšanu.
16. Par nekustamā īpašuma «Kļavnieki» sadalīšanu.
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platības precizēšanu.
18. Par atļauju apvienot amatus.
    Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com