Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Būvdarbu iepirkums 25.04.2014. plkst. 11.07

Identifikācijas numurs KOLKASU-2014/1
Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi projektam «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā» Nr. 30P/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052):
jauna artēziskā urbuma izbūve artēziskā urbuma tamponēšana, jaunu NAI BIO 100 izbūve, dūnu dozatoru uzstādīšana, septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve, divu KSS rekonstrukcija kanalizācijas spiedvada un pašteces tīklu rekonstrukcijas būvdarbi saskaņā ar būvprojektu.

Prasības attiecībā uz līguma priekšmetu

Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties  līdz 03.06.2014. plkst. 11.00  vai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā darbdienās no 9.00 līdz 16.00.

Nolikums

Nolikuma pielikumi

Veidne finanšu piedāvājumam

Tehniskais projekts (PDF)
Tehniskais projekts (DWG)

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 03.06.2014. plkst. 11.00.

Darbdienās no 9 00 līdz 16.00 Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 14.05.2014. plkst 11.00, SIA «Kolkas ūdens», «Brigās», Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens» (reģ. Nr. 41003579893), «Brigās», Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā
Kontaktpersona Valdes loceklis Aigars Kehers (tālruņi 29126195, 63223828)

ERAF ieguldījums tavā nākotnē


Atbildes uz jautājumiem

1)     Jautājums: Kāda hidroizolācija nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas tvertnei.

Atbilde: hidroizolācija NAI dzelzsbetona tvertnei nav nepieciešama.

2)     Jautājums: Lūdzu skaidrot, vai pie artēziskā urbumā ir nepieciešams frekfenču pārveidotājs?

Atbilde: Saskaņā ar būvprojekta paskaidrojuma raksta 3. nodaļā noteikto, aka aprīkojama ar frekfenču pārveidotāju. Izmaksas jāiekļauj tāmes «4.rajons (Artēziskais urbums)» pozīcijā 2.1.

3)     Jautājums: No kāda materiāla ir paredzēta apvalkcaurule dziļurbuma sūknim?

Atbilde: Apvalkcaurule dziļurbuma sūknim paredzēta no tērauda. Izmaksas jāiekļauj tāmes «4.rajons (Artēziskais urbums)» pozīcijā 2.1.

4)     Jautājums: Kāda jauda elektriskajiem sildītājiem paredzēta konteinerā?

Atbilde: Kompresoru telpā elektriskā sildītāja jauda 1000 W un integrētās priekšattīrīšanas iekārtas telpas elektriskā sildītāja jauda 1200 W. Izmaksas jāiekļauj tāmes «5.rajons (NAI)» pozīcijā 2.63. Papildus paskaidrojam, ka kompresoru telpa no integrētās priekšattīrīšanas iekārtas telpas atdalītas ar starpsienu.

5)     Jautājums: Vai nepieciešama dzesēšana kompresoru telpā?

Atbilde: Dzesēšana kompresoru telpā nav nepieciešama.

6)     Jautājums: Kādi ir bioloģisko dīķu zemes darbu apjomi?

Atbilde: Zemes darbu apjomi ir ietverti pozīcijā «Esošo bioloģisko dīķu demontāža (aizbēršana un nolīdzināšana)». Izrokamo un transportējamo dūņu tilpums 600 m3. Aizberamās un izlīdzināmās grunts tilpums 600 m3. Izmaksas jāiekļauj tāmes «5.rajons (NAI)» pozīcijā 1.8.

7)     Jautājums: Kādi ir NAI zemes darbu apjomi?

Atbilde: Zemes darbu apjomi ir ietverti pozīcijā «Esošo BIO 700 sekcijas demontāža un utilizācija (aizbēršana ar grunti)». Esošo NAI tvertņu tilpums ir 585 m3 . Klāt pievedamais grunts apjoms ir 400 m3. Izmaksas jāiekļauj tāmes «5.rajons (NAI)» pozīcijā 1.9.

8)     Jautājums: Vai ir jāparedz elektrības pieslēgums pie K1-88 akas plūsmas uzskaites nodrošināšanai?

Atbilde: Elektrības pieslēgums pie K1-88 akas plūsmas uzskaites nodrošināšanai ir ietverts tāmes «5.rajons (NAI)» pozīcijas nr.2.10 komplektā. Plūsmas uzskaites akas elektrības apsaiste paredzēta izbūvēt vienā tranšejā ar projektējamo apgaismojuma kabeli. Apsaistes izmaksas jāiekļauj tāmes «5.rajons (NAI)» pozīcijā 2.10.

9)     Jautājums: Nolikuma «D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas» iekārtu un materiālu saraksta tabulā ir prasīts uzrādīt atbilstības deklarācijas – vai tāda ir jāuzrāda arī melnzemei?

Atbilde: ņemot vērā, ka melnzeme ir nepieciešama labiekārtošanas darbiem (apzaļumošanai), pretendentam jāiesniedz dokumentācija, no kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka tā ir derīga apazaļumošanas vajadzībām (smalcināta, sijāta melnzeme). Vēršam ieinteresēto piegādātāju uzmanību, ka atbilstības dokumentācijai jābūt no iekārtu vai materiālu ražotājiem.

 

14.05.2014. ieinteresēto sanāksmes protokols


19. V ir saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājumi par iepirkuma procedūru.

Jautājums: Vai iepirkuma procedūras "ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA KOLKAS CIEMĀ" piedāvājuma daļas, izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, drīkst iesniegt vienā sējumā, un pirms katras daļas ievieto satura rādītāju? Vai obligāti katru piedāvājuma daļu caurauklot atsevišķi?.


Atbilde: Piedāvājuma daļas jānoformē saskaņā ar Nolikuma 6.3.punktu. Lūdzam  ieinteresētos piegādātājus katru piedāvājuma daļu (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) caurauklot atsevišķi.


 

Jautājums: Vai lokālā tāmē Nr. 1-6 NAI nedublējas šīs pozīcijas?

1.2

Apkalpes tiltiņš, t.sk.:

 

 

1.2.1

Metālkonstrukciju montāža- Uprofils Nr.16-P

kg

130,6

1.2.2

Metālkonstrukciju montāža- detaļa TM-1

kg

48

1.2.3

Metālkonstrukciju montāža- kvadrātprofils 40x40x3

kg

30,4

1.2.4

Metālkonstrukciju montāža- loksne -6x40

kg

15,5

1.2.5

Metālkonstrukciju montāža- režģu grīdas elementi

kg

144,3

un

2.18

Tiltiņs virs nostādinātāja, montāža

kpl.

1


Atbilde: Tāmes Nr.1-6 NAI pozīcijā 1.2. un 2.18. savstarpēji dublējas, tādēļ tāmes Nr.1-6 NAI pozīcija 2.18. tiek dzēsta no apjomiem.


22. V ir saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkuma procedūru.

Jautājums: Iepirkuma procedūras «ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA KOLKAS CIEMĀ» lokālajā tāmē Nr.1-3 3.RAJONS pozīcijās 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.38 apjomi norādīti 0.00. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

Atbilde: Tehniskā projekta izstrādes laikā, tika samazināti sākotnēji plānotie darbu apjomi, kā rezultātā ir izslēgts viens rajons, bet Tehniskā projekta lokālajās tāmes Nr.1-3 3.RAJONS ir saglabājušās dažas pozīcijas — 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.38., kuru apjomu vērtība ir norādīta 0 (nulle), jo tās nav paredzēts izbūvēt.  Attiecīgi arī Tehniskā projekta rasējumos šīs pozīcijas nav paredzētas. Ieinteresētajiem piegādātājiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā iepirkuma procedūras Nolikuma D8 pielikums «Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidne» norādītie apjomi.


28. V ir saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājumi par iepirkuma procedūru.

1. jautājums: 1) Finansu piedāvājuma veidnē ELkss1 nav uzrādīti kabeļa NYY-J-4*10mm2, 40m garumā, izbūves darbu apjomi no IUS-1 līdz proj. SS-1 (abon.sad.). Kur iekļaut šo apjomu?

Atbilde: Ņemot vērā, ka jautājumā norādītais darbu apjoms ir elektrības pieslēguma abonementa daļa, minēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājumu veidnē norādītajiem apjomiem.

2. jautājums: 2) Finansu piedāvājuma veidnē ELkss2 nav uzrādīti kabeļa NYY-J-4*10mm2, 20m garumā, izbūves darbu apjomi no IUS-1 līdz proj. SS-1 (abon.sad.). Kur iekļaut šo apjomu?

Atbilde: Ņemot vērā, ka jautājumā norādītais darbu apjoms ir elektrības pieslēguma abonementa daļa, minēto darbu izpildi nodrošinās Pasūtītājs. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājumu veidnē norādītajiem apjomiem.

3. jautājums: 3) Projekta lapā ŪKT-27 uzrādīti vienlaicīgi vairāki materiāli NAI žoga stabiņu izbūvei:

- analogs segums kā žoga rullim

- stabiņi izgatavoti no nerūsējošā tērauda

- emaljēta cinkota tērauda caurule

Kuru no šiem materiāliem izmantot?

Atbilde: NAI žoga stabiņu izbūve jāveic izmantojot cinkota tērauda caurule.

 


Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
ūdens, projekts, Kolka
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com