Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums 28.03.2017. plkst. 12.57

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē: 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».

ZBa logotipi

Projektu iesniegumus pieņems no 2017. gada 18. aprīļa līdz 18. maijam.

Sludinājuma kopsumma: 425 365,25 EUR.

Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasts.

Projektu  īstenošanas termiņš infrastruktūras (būvniecības) projektiem — 2 gadi, pārējiem projektiem — 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcība

ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei.

MĒRĶIS: Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību, un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Atbalsta apmērs

425 365,25 EUR

Atbilstošā Ministru kabineta noteikumu nr. 590 5.punktā minētā darbība

  1. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
  2. Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.
  3. Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas izveidošanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Rīcības apraksts

Rīcībā paredzēts atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem to labiekārtošanai/izveidei un kvalitatīvai piekļuvei (brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas elementiem, publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi, kapsētu teritorijas un citas tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas).

Rīcībā paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu izveidei, labiekārtojumam, aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.

Priekšroka projektiem, kas vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures mantojuma un dabas objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu., projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

10 000 EUR sabiedrisko aktivitāšu projektiem

 

50 000 EUR publiskās infrastruktūras projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

 

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības interneta  lapā:www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/Kriteriji/

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:

  1. koordinatore Gunta Abaja — tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
  2. konsultante Evita Roģe — tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.

 

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Gunta Abaja,
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» koordinatore                 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com