Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Attālinātās mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās Mākslas un mūzikas skolā 03.04.2020. plkst. 15.00

16. martā saņēmām norādes no Latvijas Nacionālā kultūras centra, ka saskaņā ar grozījumiem 12. marta Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» Dundagas Mākslas un mūzikas skolā ir jānodrošina attālinātais mācību process profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslā, mūzikā un dejā.

Skolēnu brīvlaikā izglītības iestāde sagatavojās turpmākā mācību procesa nodrošināšanai, lai to organizētu un varētu īstenot, viss skolas kolektīvs darbojās pastiprinātā režīmā. Valstī profesionālās ievirzes izglītībā nav izstrādāts tāds digitālo mācību materiālu un internetplatformu klāsts, kāds ir pieejams vispārizglītojošo skolu mācību satura nodrošināšanai. Lielisks atbalsts ir LNKC mājaslapā pieejamie interaktīvie mācību līdzekļi solfedžo mācību priekšmeta apguvei jaunākajās klasēs, solfedžo vecākajām klasēm un pārējos mācību priekšmetos visi uzdevumi un atbalsta materiāli uzdevumu veikšanai ir DMMS pedagogu nozīmīgs, darbietilpīgs un nesavtīgs autordarbs. Plānotajiem mācību uzdevumiem jāatbilst audzēkņu spējām tos izpildīt, tāpēc pedagogi pārdomāti izvēlējās uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešamais ir pieejams katram mājās. Izglītojamie mūzikā ir nodrošināti ar mācību darbam nepieciešamajiem mūzikas instrumentiem iespēju robežās. Bērniem, kuriem mājās nebija klavieru, nodrošinājām sintezatorus. Specialitāšu skolotāji nogādāja audzēkņiem notis, rēķinoties, ka ne visiem mājās ir printeri, lai varētu tās izdrukāt. Koncertmeistars Raitis Kveska ieskaņoja vairākus desmitus fonogrammu, lai izglītības programmas «Vokālā mūzika — Kora klase» audzēkņiem ir iespēja mācīties dziedāt klavieru pavadījumā. DMMS dejotājus nodrošinājām ar skolas inventāru vingrošanas treniņiem. Specifiskus materiālus, kurus nav iespējams iegādāties vietējā veikalā, mākslas pedagogi nogādāja katram individuāli.

Izprotot to, ka izglītojamo vecākiem šobrīd prioritārie maksājumi ir par interneta un elektrības patēriņu, kā arī rodas izdevumi par krāsu, papīra, plastilīna un citu mākslai nepieciešamo lietu, ko ierasti nodrošināja skola, iegādi, izglītības iestāde ierosināja Dundagas novada Domei pieņemt lēmumu par vecāku līdzfinansējuma maksas neaprēķināšanu līdz ārkārtas stāvokļa beigām.

Pusotru nedēļu jau norit attālinātais mācību process un var izdarīt pirmos secinājumus par tā norisi. Saziņa, informācijas aprite ar audzēkņiem un vecākiem galvenokārt notiek E-klasē: tur pieejami veicamie uzdevumi un atbalsta materiāli; darbam nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts; termiņi uzdevumu veikšanai, kā arī norādes mājasdarbu iesūtīšanai. E-klases statistikas dati liecina, ka komunikācija norit veiksmīgi. Darba procesā noskaidrojas audzēkņu aktuālās vajadzības — nepietiekams interneta ātrums konkrētā adresē, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūzikas nodarbību tiešsaistē, kāds attopas, ka datoram nav visa nepieciešamā audio un video aprīkojuma. Pedagogs vienlaikus ir kļuvis par «IT speciālistu» un palīdz risināt katru gadījumu — ja plānotā nodarbība tiešsaistē tehnisku iemeslu dēļ nevar īstenoties, ātri tiek meklēti alternatīvi risinājumi. Videofaili, audioieraksti, fotofaili ar pirmās darba nedēļas mājasdarbiem jau sasniedz pedagogus. Skolotāji mākslā, mūzikā un dejā atzīst, ka iesūtīto darbu kvalitāte ir patiešām uzteicama, savus audzēkņus slavē klavierskolotāja Daiga Rūtenberga, deju skolotāja Dace Treinovska. Sitaminstrumentu spēles skolotājs Gundars Lintiņš priecājas, ka visi audzēkņi labi tiek galā ar mācību uzdevumiem un skolotāja ieskaņotie, bērniem izsūtītie video ar vingrinājumiem dod pozitīvus rezultātus, skolotāja Dzintra Tauniņa atzīmē to, ka ansambļa čata grupā Anna Jansone izpaužas ar vēl vienu savu talantu un uztur pozitīvu garastāvokli, ievietojot savus veiksmīgos zīmējumus, kuros portretē savu skolotāju un skolasbiedrus. Pedagogi atzīst, ka attālinātajam mācību procesam ir savi plusi — protams, ieguldot milzīgu papildus darbu, ir nodrošināta individuāla pieeja visiem bērniem. Ātrākai saziņai tiek lietota WatsApp aplikācija, kur čata grupās, kā arī individuāli pedagogi komentē katra audzēkņa paveikto, dod padomus veiksmīga darba turpināšanai. Apmaiņa ar failiem un komentāriem sākas jau dienas pirmajā pusē un ir atsevišķi gadījumi, kad skolotājs no audzēkņa atvadās uz gulētiešanas laiku. Piemērojamies izglītojamo iespējām un strādājam arī brīvdienās, līdz šim neviens bez atbildes nav atstāts. Papildus darbam ar audzēkņiem pedagogi intensīvi konsultējas un apmainās pieredzē ar kolēģiem no citām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, pilnveido savas zināšanas tehnoloģijās, profesionāli pilnveidojas tiešsaistes kursos un meklē aizvien jaunas metodes, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un atvieglotu tā norisi.

Lai nodrošinātu pilnīgu atgriezenisko saiti ar izglītojamajiem un vecākiem — veidotu objektīvu procesa vērtējumu, plānojam veikt Edurio aptauju izglītojamajiem un vecākiem. Šobrīd sadarbojamies ar platformas Edurio tehniskajiem speciālistiem, lai pielāgotu platformas piedāvātās iespējas profesionālās ievirzes izglītības iestādes specifikai. Izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem E-klasē ir pieejama visu pedagogu kontaktinformācija, direktores tālruņa numurs ir 29543665, lūdzu informējiet, ja rodas kādas problēmsituācijas, kopīgi meklēsim optimālākos risinājumus.

Šobrīd noteiktais attālinātā mācību procesa īstenošanas termiņš ir 14. aprīlis, pagaidām no Kultūras ministrijas un LNKC nav saņemtas norādes par turpmāko. Domāju, ka daudz jautājumu ir skolēniem, kas gatavojas šogad absolvēt DMMS. Sekosim līdzi situācijai valstī un būsim gatavi piemēroties notikumiem šajā pavasarī. Ārkārtas situācijai beidzoties, skolēni attālinātā mācību procesa laikā apgūto prezentēs skolā, Vizuāli plastiskās mākslas izglītojamajiem jāsaglabā visas radītās skices un radošie darbi, tie tiks vērtēti izglītības iestādē skatē.

Izglītības iestāde, skolēni, vecāki — mēs visi esam nokļuvuši līdz šim nebijušā situācijā, vienlaikus ir iespēja novērtēt, cik patiesībā ātri spējam adaptēties jaunajiem spēles noteikumiem. Mēs esam ārkārtīgi dinamiskā procesā, kuru, savstarpēji sadarbojoties, uzlabojam katru dienu. Šis ir laiks, kad tiek pārbaudīta skolēnu spēja plānot savu laiku, būt patstāvīgiem un motivētiem radošiem uzdevumiem, kā vēl nekad. Paldies visiem vecākiem - augstu novērtējam jūsu darbu un iesaisti, īpaši jaunāko klašu skolēnu atbalstam, paldies par saņemtajiem ieteikumiem mācību darba uzlabošanā! Dziļā cieņā novērtēju, cik mūsdienīgi, ar kādu kapacitāti un rezultātu strādā visi DMMS pedagogi un direktores vietniece izglītības jomā Linda Celma.

Atgādināšu 2019./2020. mācību gada 1. septembri, Zinību dienas svinīgā pasākuma uzrunu beidzu ar saukli – «Kopā mēs varam!». Marts ir pierādījis, ka tas tā patiešām arī ir – uz sadarbību, līdzatbildību un toleranci! Turamies visi veseli un atrodam laiku arī atpūtai!

Dace Čodera,
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
skola, DMMS
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com