Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ārkārtas domes sēde 17.02.2021. plkst. 16.39

Dundagas novada domes deputāte Zane Tālberga 2021. gada 18. februārī plkst. 10.00 sasauc domes ārkārtas sēdi Nr. 5 videokonferences formā un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par Dundagas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmuma Nr.162 (protokols 11.,4.§) «Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu «Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā»» atzīšanu par spēku zaudējušu.
2. Par sakņu dārza «Ievlejas 82» nomas tiesībām.
3. Par Attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju.
4. Par sakņu dārza «Saulrieti» Nr.91 nomas tiesībām.
5. Par sakņu dārza «Dzelmes» Nr.7 nomas tiesībām.
6. Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
7. Par īpašuma «Nevejas skola» atsavināšanas uzsākšanu.
8. Par pašvaldības īpašuma «Jokumi» apsaimniekošanu.
9. Projekta «Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu 2021.gadā» īstenošana.
10. Par nekustamā īpašuma «Jauncelmi» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
11. Par bezmantinieka mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu.
12. Par projekta dokumentācijas izstrādi Talsu ielā 7 un Talsu ielā 18, Dundagā.
13. Par palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā.
14. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2021.gadam.
15. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
16. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanā 2021.gadā.
17. Par nekustamā īpašuma iegādi.
18. Par pirmpirkuma tiesības izmantošanu (4 gb.).
19. Par deleģējumu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņot izglītības programmas apguvi ģimenē.
20. Par grozījumiem pašvaldības izpilddirektora darba līgumā.
21. Par speciālo piemaksu pašvaldības izpilddirektoram.

 

Sēdes tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=xMmfMhF-Efk

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com