Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Apspriež vēja elektrostaciju parka «Valpene» iespējamo izveides vietu 25.11.2021. plkst. 12.05

15. novembrī attālināti Zoom platformā notika sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri izveidot vēja elektrostacijas parku «Valpene» Dundagas pagastā. Tajā par plānotā vēja parka izvietošanu klātesošos iepazīstināja SIA «Valpene wind» valdes priekšsēdētājs Gatis Galviņš, savukārt SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» vecākais konsultants Oskars Beikulis sniedza informāciju par galvenajiem sanāksmes mērķiem.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes mērķis bija informēt iedzīvotājus un institūcijas  par ietekmes uz vidi novērtējuma procesa uzsākšanu un kārtību, sniedzot informāciju par veicamajām darbībām, uzklausīt sabiedrības viedokli un saņemt priekšlikumus ietekmes uz vidi novērtējuma programmas izstrādei.

SIA «Valpene wind» jau 2015. gadā sāka vērtēt iespēju Dundagas pagastā izvietot vēja parku, bet par tā laika ieceri tika saņemti ekspertu iebildumi, jo teritorijā tika konstatētas īpaši aizsargājamas augu un putnu sugas. Lai mazinātu iespējamos riskus, uzņēmējs mainīja iecerētā vēja parka novietojumu, to izvēršot teritorijās, kur sākotnējās izpētes neliecina par nozīmīgiem konfliktiem ar dabas vērtībām. Šī gada jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu par jauna ietekmes uz vidi novērtējuma procesa uzsākšanu, ņemot vērā SIA «Valpene wind» iesniegto iesniegumu.

Vēja elektrostaciju parkā «Valpene» plānots uzstādīt līdz 21 vēja elektrostacijai ar kopējo jaudu līdz 84 MW (masta augstums virs 135 metriem, rotora diametrs virs 150 metriem, kopējais augstums līdz 240 metriem).

Sanāksmē O. Beikulis uzsvēra, ka sabiedriskās apspriešanas process ir svarīgs, lai iedzīvotājiem  un institūciju pārstāvjiem nodrošinātu iespēju aktīvi iesaistīties veicamo darbību izvērtējuma gaitā. Lai daudz  plašākā mērogā diskutētu par aktuālajiem un specifiskajiem jautājumiem, saņemtu detalizētu skaidrojumu par ekspertu secinājumiem, plānots, ka starp sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un gala ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tiks organizēta konsultatīvā darba grupa. Tajā paredzēts iekļaut piesaistītos ekspertus, iedzīvotājus, institūciju, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.

Lai pieteiktos dalībai konsultatīvajā darba grupā, interesenti aicināti sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi valpene@environment.lv.

Lai gan sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika attālināti, sabiedrības interese bija liela. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus, izteica priekšlikumus un pauda viedokļus par paredzēto darbību.

Apspriešanas sanāksmes dalībnieki interesējās par plānoto vēja turbīnu novietojumu konkrētajā teritorijā, vēja parka izveides ietekmi uz ainavu un īpaši aizsargājamo putnu sugu saglabāšanu. Kāda iedzīvotāja interesējās arī par plānotā vēja parka apkalpojošā personāla patstāvīgo darba vietu skaitu, kā arī par uzstādāmo turbīnu transportēšanu un uzstādīšanu. Vairākkārt tika vaicāts par veiktajām sarunām ar zemes īpašniekiem, kuru īpašumos plānota iespējamā būvniecība. 

Gatis Galviņš skaidroja, ka ar 30% zemes vienību īpašnieku ir veiktas sarunas un viņu nostāja esot pozitīva.

Viens no informēšanas veidiem ir uzņēmuma sagatavotais informatīvais buklets. Tajā pausta informācija, ka SIA «Eolus» aicina vēja parka tuvumā dzīvojošus iedzīvotājus izvirzīt savus pārstāvjus sarunām par vietējās sabiedrības fonda izveidi un pārvaldi. Dundagas pagasta pārvaldes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma norādīja, ka Dundagā ir vairākas sabiedriskās organizācijas, kas varētu veikt vietējās sabiedrības fonda izveidi un pārvaldi, tāpēc lūdza līdz nākamai sanāksmei ar tām sazināties un vienoties par turpmāko sadarbību.

Tāpat M. Blūma aicināja īpašu vērību pievērst apbūves tiesību jautājumiem.  Vēja parka teritorijā iekļaujas arī pašvaldībai piederošs zemes īpašums, kam apbūves tiesības termiņu nosaka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Lai privāto zemju īpašniekiem nerastos sarežģījumi ar nākotnē iespējamajām apbūves tiesībām, uzņēmējiem tika lūgts zemes īpašniekiem izskaidrot saistības, kas veidosies turpmākajā nekustamā īpašuma izmantošanā.

Tika uzdots jautājums arī par apbūves tiesību nosacījumiem pēc termiņa beigām. Šajā gadījumā pastāv trīs iespējas:  būvi nojauc, zeme zem būves atkal nonāk būves īpašnieka valdījumā vai arī būve pāriet zemes īpašnieka valdījumā. G. Galviņš norādīja, ka pēc 30 gadiem lēmums būs  jāpieņem gala lietotājam.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz 30. novembrim.

Noskatīties sanāksmes ierakstu, lai pilnībā iepazītos ar sākotnējās sabiedriskās  apspriešanas gaitu, uzdotajiem jautājumiem un atbildēm iespējams šeit: Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA «Valpene wind» ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka «Valpene» būvniecība (environment.lv).

Linda Pavlovska-Dišlere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com