Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem 28.04.2015. plkst. 15.58

Dundagas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumiem nr. 392 «Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika» izstrādās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektus šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagas novadā:

 • Sīkraga zvejnieku ciems (aizsardzības nr. 7448),
 • Līvu tautas nams (aizsardzības nr. 8577),
 • Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja (aizsardzības nr. 8589),
 • Mazirbes viduslaiku kapsēta (aizsardzības nr. 2219),
 • Košraga zvejnieku ciems (aizsardzības nr. 7447),
 • Košraga senkapi (Mēra kapi) (aizsardzības nr. 2218),
 • Pitraga viduslaiku kapsēta (aizsardzības nr. 2220),
 • Saunaga viduslaiku kapsēta (aizsardzības nr. 2221),
 • Žonaku senkapi (aizsardzības nr.2222),
 • Kubeles (Kubalu) skola (aizsardzības nr. 95),
 • Kaņķumu senkapi (aizsardzības nr. 2208),
 • Pāces elku kalns – kulta vieta (aizsardzības nr. 2204)
 • Pāces pilskalns (aizsardzības nr. 2203).

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošās aizsargjoslas

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Sīkragā
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Sīkragā
Sīkraga zvejnieku ciems

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Mazirbē un Dundagas pagastā
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Mazirbē un Dundagas pagastā
Līvu tautas nams, Mazirbes viduslaiku kapsēta, Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Košragā un Pitragā
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Košragā un Pitragā
Košraga zvejnieku ciems, Košraga senkapi (Mēra kapi), Pitraga viduslaiku kapsēta

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Saunagā un Vaidē
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kolkas pagastā, Saunagā un Vaidē
Saunaga viduslaiku kapsēta, Žonaku senkapi

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dundagas pagastā
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dundagas pagastā
Kubeles (Kubalu) skola

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dundagas pagastā
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Dundagas pagastā
Pāces pilskalns, Pāces elku kalns - kulta vieta, Kaņķumu senkapi

Ne visas teritorijas, kas atrodas likumā noteiktajā 500 metru aizsargjoslā, ir funkcionāli saistāmas ar pašiem pieminekļiem, jo ir apbūvētas vai atrodas pārāk tālu, bet tomēr tajās ir spēkā dažādi aprobežojumi.

Projektus izstrādā, lai noteiktu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap 13 valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekļiem, ņemot vērā LR Aizsargjoslu likuma 8. pantu un nosakot aizsargjoslas īpaši. Projektā noteiks ne vien objekta aizsargjoslas, bet arī tās uzturēšanas režīmus, ko nosaka un izsniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Nosakot aizsardzības zonas lielumu, vērā ņems kultūras pieminekļa statusu, ainaviskās vērtības un teritorijas attīstības prioritātes.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektiem lūdzam iesniegt Dundagas novada pašvaldībā (Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270).

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu (telefons: 63237857, 28693477; e-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv).

Līdz šim individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) ir noteikta ap astoņiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagā. Šo pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izskatīja un atbalstīja 2014. gada 21. II Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijā.

 

Lauris Laicāns,
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com