Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - uzņēmējdarbība

Ziņas / Izsludina konkursu «Dari Talsu novadam» – atbalsts jaunām biznesa idejām
Ziņas / Uzņēmēju tikšanās
Ziņas / Acinājums uzņēmējiem
Ziņas / Aptauja par valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā
Ziņas / Piesakies Kurzemes biznesa kluba pasākumam!
Ziņas / Rudens uzņemšana Kuldīgas biznesa inkubatorā
Notikumi /
Ziņas / Uzņēmējdarbības atbalsta informatīvā diena Dundagā
Ziņas / Mazajiem uzņēmējiem vienkāršos nodokļa nomaksas risinājumu
Ziņas / Talsu biznesa inkubatorā jaunu dalībnieku uzņemšana
Ziņas / Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2021. gadā
Ziņas /
Galerijas / Pasākumā «Atvērtās dienas laukos» Dundagas novadā
Ziņas / Šajā nedēļas nogalē – «Atvērtās dienas laukos»
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas / Pavasara uzņemšana biznesa inkubatorā un konsultācijas Dundagā
Ziņas /
Ziņas / Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā
Ziņas /
Ziņas / Mācības sociālajā uzņēmējdarbībā
Ziņas / Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020
Ziņas /
Ziņas / Atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos
Notikumi / Dundagas pilī pasākums novada uzņēmējām
Ziņas / Esiet sveicinātas, Dundagas novada uzņēmējas!
Notikumi / Talsu biznesa inkubatora info stunda Kolkā un Dundagā
Ziņas / Talsu biznesa inkubatora info stunda Kolkā un Dundagā
Ziņas / Sākusies rudens uzņemšana Talsu biznesa inkubatorā
Ziņas / Kursi: Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku Gimp
Ziņas / Piedalieties «Riga Food 2019»!
Ziņas / Macības mazajiem un mikrokomersantiem
Ziņas / Veikals «Pienenīte» pārcēlies uz jaunām telpām
Ziņas / Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās
Ziņas / Meistarklase «LEAN principu ieviešana uzņēmumā»
Ziņas / Kuldīgā seminārs ražotājiem un tirgotājiem par ārvalstu tirgu
Ziņas / Darba risku novērtēšanas rīks
Ziņas / ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās
Ziņas / Uzņemšana Talsu biznesa inkubatorā
Ziņas / Dundagas baltais zelts
Ziņas / Biznesa inkubatora stunda Dundagā
Ziņas / Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?
Ziņas / Lauku tūrisma uzņēmēj, piesakies kvalitātes zīmēm!
Ziņas / Lauku ceļu atjaunošana
Ziņas / Komersanti, piesakieties inkubācijas atbalstam Talsu biznesa inkubatorā!
Ziņas / Pieredzes stāstu diskusiju «Lūst vai plīst»
Ziņas / Skaties Talsu TV iedvesmas stāstu par uzņēmīgajiem dundadzniekiem!
Ziņas / Līdz 16. janvārim pieņem pieteikumus uzņemšanai Talsu biznesa inkubatorā
Ziņas / Seminārs Talsos «Alternatīvie finanšu avoti biznesam»
Ziņas /
Ziņas / Uzņēmējdarbības tendences Ziemeļeiropā jeb Tavs nākamais t-krekls būs taisīts no zivju ādas!
Ziņas / Pieejams finansējums pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Ziņas / Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
Ziņas / Jaunā uzņemšana Talsu biznesa inkubatorā
Ziņas / Aicinām uz biznesa inkubatoru!
Ziņas / Tūrisma uzņēmēju tikšanās
Ziņas / Investīciju piesaiste biznesa idejas īstenošanai
Ziņas / Talsos seminārs «Mājas lapa paša spēkiem»
Ziņas / Talsu biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus inkubācijas atbalsta saņemšanai
Ziņas / Biznesa inkubatora konsultācijas
Ziņas / Jauno un topošo uzņēmēju konference Ventspilī
Ziņas / Labklājības ministrija aicina uz semināriem par atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai
Ziņas / Kurzemes uzņēmēju forums 2017
Ziņas / Talsu biznesa inkubatora seminārs
Ziņas / Dundadznieki! Arī jūs gaida biznesa inkubators Talsos!
Ziņas / Sāk pieņemt projektus 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
Ziņas / Kuldīgā forums «Atbalsts uzņēmējiem»
Ziņas / Izstrādāts būvniecības izmaksu katalogs
Ziņas / Topošais Latvijas Valsts mežu klientu centrs Dundagā saņem balvu
Ziņas / Darbu uzsāk biznesa inkubatori
Ziņas / Izstrādāti desmit skiču projekti karkasa tipa būvēm
Ziņas / Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai!
Ziņas / Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Ziņas / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Ziņas / Pieejams atbalsts mežsaimniecībai
Ziņas / Precizējumi noteikumos veicinās piekrastes zvejnieku kopdarbību
Ziņas / Iznomā nekustamā īpašuma daļas Saules ielā 16, Dundagā
Ziņas / Saimniek, atbalsti skolēnu!
Ziņas / «Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016»
Ziņas / Informatīvs seminārs Kolkā
Ziņas / Atvērtās dienas laukos 2016
Ziņas / Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš
Ziņas / Semināri par LEADER finansējuma piesaisti
Ziņas / Pētījums par Vietējās rīcības grupas stratēģijas izvērtējumu
Ziņas / Lauku bloku karte un zaļināšanas prasības
Ziņas / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Diplomi labākajiem novada lauksaimniekiem
Ziņas / Izsniegs lauku bloku kartes
Ziņas / Telpu nomas izsole
Ziņas / Kolčiņiem vaļā durvis uz Ķīnu!
Ziņas / Iznomā zemi
Ziņas / Iznomā telpas Kolkas tautas namā
Ziņas / LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Ziņas / Projektu iesniegumu aktualitātes
Ziņas / Lauku Atbalsta dienesta aktualitātes
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Kuldīgā seminārs par pārrobežu sadarbības iespējām jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Pašvaldība vēlas nomāt telpas Kaļķu bibliotēkai
Ziņas / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Ziņas / Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas 2015.–2020.gadam sabiedriskā apspriešana
Ziņas / Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2016. gadam
Ziņas / Nomas piedāvājumu atlases rezultāts
Ziņas / Iznomā lauksaimniecības zemi
Ziņas / Ieteikums neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem
Ziņas / Palīgs lauksaimniekiem — Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās sistēma
Ziņas / Reģistrējiet lauksaimniecības zemes nomas līgumus!
Ziņas / Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski
Ziņas / Seminārs piekrastes zvejniekiem
Ziņas / Latvijas Pašvaldību savienības diskusija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem
Ziņas / Kapsula iemūrēta!
Ziņas / Informācija zvejniekiem
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Apspriedīsimies par lauku ceļu atjaunošanas darbiem!
Ziņas / Pie parka uzsākta būvniecība
Ziņas / Pieņemšanas laiki zvejas licenču un zvejas žurnālu izsniegšanai
Ziņas / Aicina darba devējus pieteikties pasākumam «Apmācība pie darba devēja»
Ziņas / Programma jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Ziņas / Zelts SIA «Līcis-93»
Ziņas / Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2015. gadam!
Ziņas / Aicinām uz semināru
Ziņas / SIA «Līcis-93» divas zelta medaļas!
Ziņas / Zaļināšanas kalkulators lauksaimniekiem
Notikumi / Kolkā Kuģošanas drošības inspektori
Ziņas / Informācija zvejniekiem
Ziņas / Kolkā atkal varēs paēst
Ziņas / Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Ziņas / Mācības uzņēmējdarbības zinībās
Ziņas / Dundagas piensaimnieki kāpina apgrozījumu
Ziņas / Izsludina ELFLA projektu konkursa 8. kārtu
Ziņas /
Ziņas / Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi
Ziņas / Mežsaimnieki, mācīsimies!
Ziņas / Pieņems nomedītās lapsas un jenotsuņus
Ziņas / Seminārs lauku uzņēmējiem
Notikumi / Seminārs lauku uzņēmējiem
Ziņas / Uzņēmēju aptauja
Ziņas / Uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksme
Notikumi / Dundagas pilī Uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksme
Ziņas /
Ziņas /