Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - projekti

Ziņas / Iespēja piesaistīt finansējumu vēsturisko ēku restaurācijai
Ziņas / Konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārta
Ziņas / Konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārta
Ziņas / Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Ziņas / Konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārta
Ziņas / Biedrības un nodibinājumi var iesniegt pieteikumus otrajā AIF kapacitātes projektu konkursā
Ziņas / Projektu konkursa 11. kārta
Ziņas / Dārzkopības darbos šogad iesaistījās divas reizes vairāk mājsaimniecību nekā pērn
Ziņas / Zivju tirgus Užavā
Ziņas / Gaisma Dundagas luterāņu baznīcā
Ziņas / Izstrādā ceļa Tautas nams – Jūrskola— Zembahi pārbūves projektu
Ziņas / Pieņem pieteikumus atbalsta programmā kultūras pasākumu organizēšanai
Ziņas / Sākas sešu semināru cikls piejūras teritoriju tūrisma uzņēmējiem
Ziņas / Iecerētie lielie projekti «Mājās»
Ziņas / Aktuālie pašvaldības projekti
Ziņas / Projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārta
Ziņas / Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam
Ziņas / Biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties individuālām konsultācijām par kapacitātes projektiem
Ziņas / Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums
Ziņas / Uzsākts iztrādāt projektu tilta Pils ielā pārbūvei
Ziņas / Izbūvēta atpūtas vieta «Ievlejās»
Ziņas / Īstenots projekts Kolkas katoļu draudzē
Ziņas / Pabeigta skatuve Vīdales skolas dārzā
Ziņas / Atbalstīti vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas / Noslēgusies projekta «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» trešā sezona
Ziņas / Saņemts atbalsts projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai
Ziņas / Izsludināta projekta konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2. kārta
Ziņas / Atbalstīti vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas /
Ziņas / Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta
Ziņas /
Ziņas / Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu
Ziņas / Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem
Ziņas / Būvē tiltiņu uz Kalnadārzu
Ziņas / Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta
Ziņas / Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā
Ziņas / Semināri par «Leader» projektu pieteikumu sagatavošanu
Ziņas / Radi vai attīsti uzņēmējdarbības ideju laukos!
Ziņas / Viesos pie suitiem Mājas kafejnīcu dienā
Ziņas / Jauna projektu pieteikumu kārta
Ziņas / Īstenots projekts «Video Guard»
Ziņas / Izsludināta pieteikšanās 2. kārta konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Gandrīz 800 programmas mācībām pieaugušajiem, pieteikšanās līdz 28. jūnijam
Ziņas / Gandrīz 800 programmās sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Ziņas / Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta
Ziņas / Apstiprināta «Kurzemes kultūras programma 2019. gadā»
Ziņas / Interreg Igaunijas-Latvijas programma aicina pieteikt projektus 5. konkursam
Ziņas / Vecākus aicina aktīvāk izmantot projekta «Kurzeme visiem» sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Ziņas / Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izludina jauna projektu konkursu kārtas
Ziņas / Izsludināts jauns projektu konkurss
Ziņas / Kolkas stāvlaukums ir gatavs!
Ziņas / Īstenots projekts Kubalu skolas-muzeja pasākumu nodrošināšanai
Ziņas / Seminārs par Erasmus+ projektiem
Ziņas / Novada uzņēmēji pieredzē pie suitiem
Ziņas / Atvērto kafejnīcu dienas Igaunijā
Ziņas / Uzlabos vides kvalitāti novada pludmalēs
Ziņas / Kolkā pārbūvēta «Pastnieku» ēka
Ziņas / Labiekārto peldvietu Pācē
Ziņas / UNESCO mantojums Ungārijā
Ziņas / Novada uzņēmēji Atvērto kafejnīcu dienās Kihnu salā
Ziņas / Būt vai nebūt vēja parkiem Dundagas novadā?
Ziņas / Dundagā pārveidos skvēru un pārvietos pieminekli
Ziņas / Kā attīstīt ilgtspējīgu tūrismu?
Ziņas / Īstenots pils pagalma labiekārtošanas projekts
Ziņas / Noslēgts līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta»
Ziņas / Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam
Ziņas / Kā biedrībai «Visvīdale» veicas ar LEADER projekta īstenošanu
Ziņas / Izsludināta projektu konkursa 5. kārta
Ziņas / Noslēdzies projekts «Celaine — sena un mūsdienīga»
Ziņas / Tapuši trīs izdevumi projektā «UNESCO — tourism»
Ziņas / Celaiņu aušanas nodarbības
Ziņas / Mācīsimies aust celaines!
Ziņas / Konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārta
Ziņas / Jauna projektu konkursa kārta
Ziņas / Lībiešu krasta tūrisma uzņēmēju praktiskās nodarbības
Ziņas / Ar iedzīvotājiem saskaņo deviņu ceļu pārbūves projektus
Ziņas / Apstiprināts projekts «Jaunatnes politikas veidošana Dundagas novadā»
Ziņas / Līvu tautas namam būt!
Ziņas / Jaunuzsāktie projekti
Ziņas / Pieejams finansējums pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Ziņas / Septembris Setomā
Ziņas / Rotaļlaukums Stacijas dārzā
Ziņas / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm
Ziņas / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / No vecā uz jauno Mazirbes Līvu tautas namā
Ziņas / Parakstīts projekta ieviešanas sadarbības līgums
Ziņas / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Atbalsts jaunām precēm vai pakalpojumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
Ziņas / Praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem
Ziņas / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Ziņas / Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana un popularizēšana kā tūrisma galamērķi
Ziņas / Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums
Ziņas / Piedalīsimies Igaunijas — Latvijas sadarbības projektos
Ziņas / Seminārs par LEADER finansējuma piesaisti
Ziņas / Pieci vietējās rīcības grupas projekti
Ziņas / Sākas projektu pieteikšana mērķprogrammā «Latvijai — 100»
Ziņas / Pieņem projektu konkursa iesniegumus vietējās ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Pieņem projektu konkursa iesniegumus zivsaimniecībā
Ziņas / Dundagas novads LEADER projektu konkursu pirmajās kārtās
Ziņas / «Lec iekšā!»
Ziņas / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Ziņas / Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda
Ziņas / Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā
Ziņas / Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos
Ziņas / Dekupāžas izstāde bibliotēkā
Ziņas / Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai!
Ziņas / Projekts «Latvji, brauciet jūriņā, Krājiet zeltu pūriņā!» piestāj Mazirbē un Kolkā
Ziņas / Krāsu prieks
Ziņas / Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Ziņas / Iesaisties Kurzemē!
Ziņas / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu 2. kārta
Ziņas / Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Ziņas / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Ziņas / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 2. kārta
Ziņas / Projektu konkurss
Ziņas / Projektu konkurss «Iesaisties Kurzemē!»
Ziņas / Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Pieejams atbalsts mežsaimniecībai
Ziņas /
Ziņas / Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas / Informatīvs seminārs Kolkā
Ziņas / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Projektu konkurss
Ziņas / Projekts «Glezniecības tehnikas»
Ziņas / Semināri par LEADER finansējuma piesaisti
Ziņas / Īstenots projekts «Kolkas zvejnieka dēls»
Ziņas / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Ziņas / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Ziņas / Šūpoles pie Ēvažu dabas takas
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Projekta «Erasmus+: Jaunatne darbībā» termiņi
Ziņas / Pie parka uzsākta būvniecība
Ziņas /
Ziņas / Kuldīgā seminārs par pārrobežu sadarbības iespējām jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
Ziņas / Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Projektu iesniegumu aktualitātes
Ziņas / Projekts «Krāsu mācības pamati»
Ziņas / LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Ziņas / Projektu rakstīšanas mācības iesācējiem no Kurzemes biedrībām
Ziņas / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā
Ziņas / Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus
Ziņas /
Ziņas / Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Ziņas / Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri
Ziņas / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai
Ziņas /
Ziņas / Top grāmata «Sauc par Vaidi mūsu ciemu...»
Ziņas / Aicinām uz semināru
Ziņas / Pilij sava interneta lapa
Ziņas / Aptauja jauniešiem