Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - Kurzeme visiem

Ziņas / Projekta «Kurzeme visiem» partneru tikšanās
Ziņas / Aicinām ģimenes uz bezmaksas vasaras nometni
Ziņas / Vasaras nometne «Kurzemes piedzīvojums»
Ziņas / Apmācīs saskarsmei ar cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē
Ziņas / Projekta «Kurzeme visiem» partneri tiekas ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem
Ziņas / Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits
Ziņas / Projektā «Kurzeme visiem» izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
Ziņas / Projekta «Kurzeme visiem» apmaksātie sociālie pakalpojumi
Ziņas / Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
Ziņas / Kurzemes ģimenes tiekas integrējošajā nometnē «Bez aizspriedumiem»
Ziņas / Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem: Mīts Nr. 8
Ziņas / Aicinām ģimenes pieteikties nometnei «Bez aizspriedumiem»
Ziņas / Kurzemē ir audzis bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem sniegto pakalpojumu daudzums
Ziņas / Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē
Ziņas / Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
Ziņas / Uzsāk vērtēt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresu
Ziņas / Ventspilī pārrunā projekta «Kurzeme visiem» aktualitātes
Ziņas / Izglītojošie pasākumi «Izaugt ģimenē»
Ziņas / Aicinām ģimenes uz nometni «Piedzīvojumu akadēmija»
Ziņas / Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes
Ziņas / Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā «Kurzeme visiem» pieejamos pakalpojumus
Ziņas / Projekta «Kurzeme visiem» partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem
Ziņas / Vecākus aicina aktīvāk izmantot projekta «Kurzeme visiem» sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Ziņas / Projekta «Kurzeme visiem» dalībnieki iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā
Ziņas / «Kurzeme visiem» projekta vadības grupas un partneru tikšanās
Ziņas / Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns
Ziņas / Aicina pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā «Kurzeme visiem»
Ziņas / Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai
Ziņas / Bērniem ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem noteiks invaliditāti bez atkārtotas ekspertīzes
Ziņas / Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā
Ziņas /
Ziņas / Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē
Ziņas / Kuldīgā notikusi projekta «Kurzeme visiem» partneru kārtējā tikšanās
Ziņas / Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām
Ziņas / Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem
Ziņas / Tagad arī Kurzemē ir «atelpas brīža» pakalpojums ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti
Ziņas / Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti
Ziņas / Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi
Ziņas / Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu
Ziņas / Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni
Ziņas / Diskusija par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību Kurzemē
Ziņas / Mazāk zināmie sabiedrībā balstītie pakalpojumi
Ziņas / Projektā «Kurzeme visiem»
Ziņas / Bērnu ar invaliditāti vecākus aicina pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Ziņas / Notikusi projekta «Kurzeme visiem» 6. projekta partneru tikšanās
Ziņas / Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē
Ziņas / Paplašinās projekta «Kurzeme visiem» sadarbības partneru loks
Ziņas / Projektā «Kurzeme visiem» Dundagā
Ziņas / Noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana
Ziņas / Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde
Ziņas / Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde
Ziņas / Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus
Ziņas / Projektā «Kurzeme visiem» sāk sniegt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus
Ziņas / Kurzemē izvērtē personu ar īpašām vajadzībām individuālās vajadzības un izstrādā atbalsta plānus
Ziņas / Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei
Ziņas / Kurzemē sāk novērtēt individuālās vajadzības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un izstrādā atbalsta plānus
Ziņas / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Ziņas / Dundagas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus
Ziņas / Piesakies individuālo vajadzību izvērtēšanai
Ziņas / Informatīvā tikšanās vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
Ziņas / Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
Ziņas / Projekts «Kurzeme visiem»
Ziņas / Plāno jaunus sociālos pakalpojumus un atbalsta iespējas Kurzemē