Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Reģistrējiet lauksaimniecības zemes nomas līgumus! 26.01.2016. plkst. 15.15

Saskaņā ar likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» 30.2 pantu lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, ja vien zeme nav kopīpašumā un pirmpirkumu neizmanto kāds no kopīpašniekiem.


Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas kursi 19.01.2016. plkst. 11.26

25. I plkst. 10.00 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu konsultāciju biroja zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 21 a notiks  augu aizsardzības līdzekļu lietošanas maksas kursi apliecības pagarināšanai un iegūšanai no jauna.


Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana 2016. gadam 12.01.2016. plkst. 09.15

Līdz  1. IV , izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmu https://eps.lad.gov.lv/login, var iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016. gada platību maksājumiem.


Palīgs lauksaimniekiem — Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās sistēma 08.01.2016. plkst. 13.17

Lauku atbalsta dienests stāsta par padarīto, pilnveidojot savu e-pakalpojumu sistēmu.


Seminārs piekrastes zvejniekiem 05.01.2016. plkst. 11.33

6. I plkst. 11.00 Dundagas pils mazajā zālē SIA «Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs» un biedrība «Latvijas zvejnieku federācija» (LZF) rīko informatīvu semināru par aktualitātēm piekrastes zvejniecībā.


Ieteikums neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem 14.12.2015. plkst. 08.19

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2015. gada saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāks nekā 50 €, 2016. gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 . Tādēļ, lai izvairītos no nelietderīgiem izdevumiem, VID aicina saimnieciskās darbības veicējus, kuri pēdējo gadu laikā ar to vairs aktīvi nenodarbojas un ir nolēmuši to arī vairs neatsākt, laikus — līdz šī gada beigām — informēt VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu.


Iznomā lauksaimniecības zemi 09.12.2015. plkst. 09.47

Pašvaldība saskaņā ar novada domes 26.11.2015. lēmumu nr. 213 piedāvā nomāt lauksaimniecības zemi.

Pieteikties līdz 11. I.  Sīkākas ziņas pa tālruni 29419195.

Iznomājamo zemes gabalu sarasts http://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/


Nomas piedāvājumu atlases rezultāts 04.12.2015. plkst. 08.56

Ar Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu nr. 207 (protokola nr.13. 13.§.) «Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem» līgumu par telpu nomu Kaļķu bibliotēka darbības nodrošināšanai slēgs ar Ivaru Petrovicu par telpām «Ozolos» dz. 1, Kaļķos.


Latvijas Pašvaldību savienības diskusija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem 04.12.2015. plkst. 01.35

14. XII no plkst. 12.00 līdz 14.30 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā,  Mazā Pils ielā 1, Rīgā 4.stāvā notiks diskusija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanas kritērijiem un Ministru kabineta noteikumiem trim aktivitātēm.


Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2016. gadam 02.12.2015. plkst. 16.54

No 3. XII līdz 21. XII var pieteikties uz zvejas rīkiem 2016. gadam.


Semināri un konferences 17.11.2015. plkst. 01.59

9. XII Talsu novada muzejā, Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, bezmaksas seminārs par Eiropas Savienības programmām «Eiropa pilsoņiem» un «Radošā Eiropa».


26. XI Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva zālē norisināsies ikgadējā meža nozares konference.


Seminārs lauksaimniekiem, meža īpašniekiem un medniekiem 16.11.2015. plkst. 10.50

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 24. XI plkst. 10.00 Talsos, SIA LLKC Talsu biroja 1. stāva zālē, Krišjāņa Valdemāra iela 21a, rīko bezmaksas semināru lauksaimniekiem, meža īpašniekiem un medniekiem «Meža dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un meža zemēs, to novēršana».

Seminārā stāstīs par meža dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības un meža zemēs, to novēršanas iespējām un par lauksaimnieku un mednieku sadarbību. Sīkākas ziņas un pieteikšanās pa tālruni 25468419.

 

 

 


1 ... 3 4 5 ... 11