Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Saistošie noteikumi


Pašvaldības nolikums

Dundagas novada pašvaldības nolikums (konsolidēta versija, 07.03.2018.)  

 

24.03. 2016. saistošie noteikumi nr. 7 «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»

 

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Sociālie pakalpojumi

27.07. 2011. saistošie noteikumi nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā» (konsolidētā versija)

Sociālā palīdzība

Saistošie noteikumi nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem» (konsolidētā versija)

27.02.2014. saistošie noteikumi nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem» (konsolidētā versija)

 

22.03.2019. saistošie noteikumi Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem» 

27.04.2018. saistošie noteikumi Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem»

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma un to atvieglojumi

Līdzfinansējums

Pārējie

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums

Kapsētu izveidošana un uzturēšana

Tirdzniecība

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Koku ciršana ārpus meža

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Braukšanas izdevumu segšana izglītojamiem

Simbolika

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Sabiedriskā kārtība

27.10.2017. saistošie noteikumi nr. 21 Grozījums 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr.11 «Par sabiedrisko kārtību» 
26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 22 Grozījumi 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 
25.07.2013. saistošie noteikumi nr. 11 Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu 
28.07.2012. saistošie noteikumi nr. 15 «Grozījumi Dundagas novada domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 
26.04.2012. saistošie noteikumi nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»