Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

Dundagas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kontaktinformācija.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt uz Dundagas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@dundaga.lv

Administrācija

Domes priekšsēdētājs

Aldis Felts

aldis.felts@dundaga.lv
63237513

Izpilddirektore

Baiba Dūda

baiba.duda@dundaga.lv

63237849

Juriskonsults  

Aigars Šturms

aigars.sturms@dundaga.lv
63237512

Kancelejas vadītāja

Sandra Kokoreviča

sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850

Sekretāre lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851, 29181093

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Dace Kurpniece
Rita Langmane
dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Saimnieciskais dienests  

Andris Kojro 

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Saimniecības pārzinis

Guntis Kārklevalks

guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511, 29419195

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Lauris Laicāns

lauris.laicans@dundaga.lv
63237857, 28693477

Projektu vadītāja

Inga Grietēna

inga.grietena@dundaga.lv

63237857, 25741994

Zemes lietu speciāliste

Iveta Bekmane-Avota

iveta.bekmane-avota@dundaga.lv
63237857

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Sintija Gāliņa

sintija.galina@dundaga.lv
63237856, 25446570

Būvvaldes vadītāja

Marina Gavrjutina

marina.gavrjutina@dundaga.lv

63237516, 26361772

Būvinspektors

Raimonds Kalējs

raimonds.kalejs@dundaga.lv

26463999

Grāmatvedība

Ilze Pirvite 

ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852

Finanšu speciāliste  

Zinta Eizenberga

zinta.eizenberga@dundaga.lv
63237511

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Inguna Pekmane inguna.pekmane@dundaga.lv

63237515, 29377016

Dzimtsarakstu nodaļa

Rita Langmane

rita.langmane@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855

Brīvā laika pavadīšanas centrs

Ieva Kristiņa

ieva.kristina@dundaga.lv

26575913

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine

ilze.steine@dundaga.lv
Dundagā ceturtdienās, 63237856

Kolkas pagasta pārvalde

Vadītājs 

Aldis Pinkens 

aldis.pinkens@dundaga.lv
63220548, 29174294

Grāmatvede

Eva Frišenfelde

eva.frisenfelde@dundaga.lv
63220551

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine 

Kolkā 63220551

Saimnieciskā dienesta vadītājs 

Ilmārs Gleglu  

29458652

Kultūra

Centrālā bibliotēka (Dundaga)

Ruta Emerberga 

biblioteka@dundaga.lv
63232268, 26484194

Vīdales bibliotēka

Santa Nagla

vidale@dundaga.lv
 63254309

Kaļķu bibliotēka

Velga Rozenberga

kalki@dundaga.lv
63200897

Kolkas bibliotēka

Olita Kalna

kolka_bibl@inbox.lv
63276476

Mazirbes bibliotēka

Sniedze Švāģere

mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760

Dundagas Kultūras pils

 

63237860

Kultūras nodaļa

Smaida Šnikvalde 

smaida.snikvalde@dundaga.lv
63237859, 22021270

Kolkas tautas nams 

Inora Sproģe 

inora.b@inbox.lv
63220519, 26385604

Tūrisma informācijas centrs 

Alanda Pūliņa 

alanda.pulina@dundaga.lv
63232293, 29444395

Kubalu skola-muzejs

Gunta Abaja

gunta.abaja@dundaga.lv
63254335

Izglītība

Pimsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā)

Ilona Onzule

bernudarzs@dundaga.lv
63232265, 29245414

Pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis» (bērnudārzs Kolkā) 

Aija Tarlapa 

63220579

Dundagas vidusskola

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Jauniešu mītne (viesnīca, Dundagas pils)

Baiba Dūda 

baiba.duda@dundaga.lv
63237860, 29478393

Kolkas pamatskola 

Antra Laukšteine

kolkapsk@dundaga.lv
63220576

Mazirbes internātpamatskola 

Ilze Kriķīte 

ilze.krikite@dundaga.lv
26594633

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļa

Inora Sproģe 

inora.b@inbox.lv
63220519, 29402093

Dundagas
Mākslas un mūzikas skola

Linda
Pavlovska-Dišlere 

linda.pavlovska@dundaga.lv
mākslas nodaļa 63237863,
mūzikas nodaļa 63237864

Aprūpe un kārtība

Bāriņtiesa

Daina Dēvita 

daina.devita@dundaga.lv
63237854, 20220495

Pašvaldības policija 

 

Jānis Skujiņš

 

 

Jānis Simsons

janis.skujins@dundaga.lv

20273535, 63237510

 

janis.simsons@dundaga.lv
26437575, 63237510

Sociālais dienests

Dace Upleja

dace.upleja@dundaga.lv
63200803, 26431158  

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Agita Vagenmeistere 

vspc@dundaga.lv
63232303

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme» Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens» Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs» Agita Vagenmeistere vspc@dundaga.lv
63232303
SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html