Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsoles un noma

Pašvaldība izsludina medību tiesību nomas izsoli.

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Minimālā nomas maksa gadā bez PVN, €

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Dzeņi

88500100113

88500100041

7,9

3,95

12 gadi

Dzeņi

88500100113

88500100113

9,4

4,7

12 gadi

Salmenes

88500170109

88500170109

8,8

4,4

12 gadi

Akmeņdārzu zeme

88500100053

88500100053

7,0

3,5

12 gadi

Pieteikumus uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5-1) vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv līdz 2017. gada 18. maijam, plkst 12.00.

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra noteikumu «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi» 5. punkts nosaka, ka pretendēt uz medību tiesību piešķiršanu var personas, kurām ir medību tiesības zemes gabalos, kas robežojas ar zemes gabaliem, kuros medību tiesības ir lēmusi iznomāt pašvaldība.

Par papildu informāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.

Sīkākas ziņas skatīt arī pielikumos:

Akmeņdārzu zeme,
Dzeņi 8850 010 0041,
Dzeņi 8850 010 0113,
Salmenes.

 

 

Zemes noma

Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus vai to daļas.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5-1) vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildus informāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.

Iesniegums par zemes nomu

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Maksimālais nomas termiņš

Nomas maksa gadā (bez PVN), €

Ar/bez apbūves tiesībām

Domes lēmums par zemju iznomāšanu

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai

Pāces iela 2A

88500200525

88500200487

0,2761

Līdz 20.01.2022.

9,27

Bez

Lēmums nr. 44
(23.02.2017.)

Liepu iela 5

88500200211

88500200211

0,2087

Līdz 19.06.2019.

24,78

Bez

Krišjāņa Barona iela 2 (daļa)

88500200162

88500200162

0,1

12 gadi

14,00

Bez

Lēmums nr. 213 (26.11.2015.)

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150082

0,5

5 gadi

2,72

Bez

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150083

0,68

5 gadi

3,93

Bez

Zvērēni

88500180139

88500180139

0,4556

12 gadi

 

Bez

1905. gada iela 4 (daļa)

88500150093

88500150093

1,5

12 gadi

26,63

Bez

Lēmums nr. 79 (23.04.2015.)

Meža iela - apbūve (daļa)

88500200203

88500200203

1,2

12 gadi

69,77

Bez

Laukdārzi

88500250035

88500250035

1,5

12 gadi

 

Bez

Piemiņas vieta

88500150137

88500150137

0,76

12 gadi

0,87

Bez