Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Būvvalde

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

E-pasts: buvvalde@dundaga.lv

Būvvaldes vadītāja Marina Gavrjutina 63237516, 26361772 marina.gavrjutina@dundaga.lv

Apmeklētājus pieņem
pirmdienās  plkst. 9.00–17.00
(pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

Būvinspektors Raimonds Kalējs 26463999  raimonds.kalejs@dundaga.lv Apmeklētājus pieņem
piektdienās plkst 9.00–12.00

Darbalaiks

 

P, O, T, C:  plkst. 8.00–17.00 (pārtraukums plkst. 12.00–13.00),

Pk plkst. 8.00–15.00 bez pusdienas pārtraukuma.

 

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem.Noteikumi

Dundagas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kolkas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

26.02.2015. saistošie noteikumi nr. 5 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»

Veidlapas

Iesniegums būvatļaujas termiņa pagarināšanai

Iesniegums reklāmas saskaņošanai

1. Paskaidrojuma raksts I daļa Veidlapa nr. BV _1
2. Paskaidrojuma raksts II daļa Veidlapa nr. BV _2
3. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa Veidlapa nr. BV _3
4. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa Veidlapa nr. BV _4
5. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves Veidlapa nr. BV _5
6. Būvniecības iesniegums Veidlapa nr. BV _6
7. Apliecinājuma karte I daļa Veidlapa nr. BV _7
8. Apliecinājuma karte II daļa Veidlapa nr. BV _8
9. Ēkas fasādes apliecinājuma karte I daļa Veidlapa nr. BV _9
10. Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa Veidlapa nr. BV _10
11. Iesniegums par atzīmes veikšanu  Veidlapa BV_11