Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017.  gada oktobris

Ivars Abajs

Kubalu skolas–muzeja vadītājs

637,26

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

123,00

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle

4,22

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas, apbalvojumu komisijas locekle

18,06

Inga Blūmentāle

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

74,47

Ivo Bordjugs

administratīvās komisijas loceklis

12,04

Madars Burnevics

deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks

89,93

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

821,50

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

736,68

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore

903,42 (alga oktobrī, atvaļinājums oktobrī)

Zinta Eizenberga

finansiste, iepirkumu komisijas locekle

800,74

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

768,80

Aldis Felts

domes priekšsēdētājs

1073,70

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

682,26

Ieva Freimute

pedagoģiski-medicīniskās  komisijas locekle

-

Andra Grīvāne

deputāte 

70,53

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

88,70

Tamāra Kaudze

deputāte

65,56

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

19,82

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

802,14

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs, izpilddirektora p.i.

960,78

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

220,61

Gunārs Kristiņš

deputāts

62,17

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle, apbalvojumu komisijas locekle

36,49

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

14,20

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

-

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

680,14

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

-

Ingrīda Liepa

apbalvojumu komisijas locekle

8,02

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

2,46

Jānis Mauriņš

deputāts

53,84

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

49,84

Māris Napskis

deputāts

104,24

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

863,03

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

261,88

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

800,26

Dzintars Ozols

administratīvās komisijas loceklis

-

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

901,43

Linda Pavlovska

Dundagas MMS direktore

641,69

Gatis Ralle

izpilddirektors

770,26

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Regīna Rūmniece

deputāte

105,80

Norika Segliņa

bāriņtiesas locekle, komisijas locekle

59,74

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

750,50

Vilnis Skuja

deputāts

70,19

Gunta Skujiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

734,56

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

-

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

879,64

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

-

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle,

-

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

74,54

Dace Upleja

Sociālā dienesta vadītāja

716,81

Janita Valtere

būvvaldes vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

619,05

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

304,32

Inese Veinberga

pedagoģiski- medicīniskās komisijas locekle

-

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

8,14

Ringolds Zukulis-Emerbergs

būvinspektors

324,60

Aldons  Zumbergs

Komisijas loceklis

-