Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017. gada marts

Gunta Abaja

deputāte

                          80,83                                      

Ivars Abajs

Kubalu skolas–muzeja vadītājs

637,26

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

404,32

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle, sociālā dienesta vadītāja pienākumi izpildītāja

75,14

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas locekle

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

676,03

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

777,54

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore

889,60 (alga martā, atvaļinājums  martā)

Zinta Eizenberga

izpilddirektore

881,22

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

671,69

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

661,58

Ieva Freimute

pedagoģiski-medicīniskās  komisijas locekle

Andra Grīvāne

deputāte,  domes priekšsēdētāja vietniece

76,72

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

774,22

Sabīne Jaunbirze

administratīvās komisijas locekle

-

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

18,81

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

714,50

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs

946 ,55

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle

42,67

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

28,39

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

-

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

774,09

Gunārs Laicāns

domes priekšsēdētājs

1089,77

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

445,12

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

14,80

Ineta Mauriņa

sociālā dienesta vadītāja

551,55  

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

50,18

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

879,27

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

312,17

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

452,48

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

1080,08 (alga par martu, atvaļinājums martā un aprīlī)

Guntis Pirvits

deputāts

98,68

Linda Pavlovska

deputāte, Dundagas MMS direktore

937,00

Linda Reimartuse

administratīvās komisijas locekle

Ansis Roderts

deputāts

98,68

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

Una Sila

deputāte

71,33

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

762,35

Gunta Skujiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

734,56

Oskars Sproģis

administratīvās komisijas loceklis

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

Smaida Šnikvalde

deputāte

64,42

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

816,71

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

99,23

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle, PII Rūķītis vadītāja

8,60

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

123,86

Janita Valtere

būvvaldes vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

580,25

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

344,74

Inese Veinberga

pedagoģiski- medicīniskās komisijas locekle

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

Ringolds Zukulis-Emerbergs

būvinspektors

803,74 (alga martā, atvaļinājums martā)

Aldons  Zumbergs

deputāts

77,35