Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017. gada jūlijs

Ivars Abajs

Kubalu skolas–muzeja vadītājs

480,86

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

902,86 (alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā, augustā)

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle

-

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas locekle

-

Madars Burnevics

domes priekšsēdētāja vietnieks

68,18

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

-

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

1186,18 (alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā, augustā)

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore

882,61

Zinta Eizenberga

izpilddirektore

1346,62 (alga, atvaļinājums jūlijā)

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

770,09 (alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā)

Aldis Felts

domes priekšsēdētājs

1073,70

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

1283,40 (alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā, augustā)

Ieva Freimute

pedagoģiski-medicīniskās  komisijas locekle

-

Andra Grīvāne

deputāte 

67,19

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

36,66

Tamāra Kaudze

deputāte

65,45

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

10,36

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

884,67

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs

1054,47

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

-

Gunārs Kristiņš

deputāts

68,18

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle

64,35

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

28,39

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

-

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

-

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

449,93

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

4,94

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

65,58 (alga jūlijā, atvaļinājums augustā)

Māris Napskis

deputāts

98,68

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

1542,19 (alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā, augustā)

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

 

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

381,06

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

901,43

Linda Pavlovska

Dundagas MMS direktore

389,96

Gatis Ralle

deputāts

-

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Regīna Rūmniece

deputāte

95,16

Norika Segliņa

bāriņtiesas locekle

33,58

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

742,92

Vilnis Skuja

deputāts

72,20

Gunta Skujiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

735,85

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

-

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

769,12(alga jūlijā, atvaļinājums jūlijā, augustā)

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

-

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle, PII Rūķītis vadītāja

-

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

-

Dace Upleja

Sociālā dienesta vadītāja

718,94

Janita Valtere

būvvaldes vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

521,76

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

517,11

Inese Veinberga

pedagoģiski- medicīniskās komisijas locekle

-

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

-

Ringolds Zukulis-Emerbergs

būvinspektors

635,41

Aldons  Zumbergs

Komisijas loceklis

-