Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Steidzami būvēsim kūtsmēslu krātuves! 11.04.2014. plkst. 15.15

No 9. V līdz 9. VI Lauku atbalsta dienestā pieņem projektu iesniegumus no lauksaimniecības produktu ražotājiem jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo  krātuvju rekonstrukcijai, vajadzīgo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES fondu) finansējuma piesaisti 27.07.2004. Ministru kabineta (MK) noteikumu nr. 628 «Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs» ievērošanai, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā «Lauku saimniecību modernizācija».

Zemnieks uz kūtsmēslu kaudzes Austrijā, 2009. gads
Zemnieks uz kūtsmēslu kaudzes Austrijā, 2009. gads
Dein Freund der Baum commons.wikimedia.org/wiki/User:Dein_Freund_der_Baum

  Atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka 14.07.2009. MK noteikumi nr. 783 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai» un 23.09.2008. MK noteikumi nr. 1026 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam «Lauku saimniecību modernizācija»».

Publiskais finansējums — € 4 000 000 (nav finansējuma reģionālā sadalījuma).

Atbalsta pretendents — fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) lauksaimniecības produktus.

Attiecināmās izmaksas vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā nepārsniedz € 300 000.

Atbalstāmās aktivitātes — jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte –– 40% no attiecināmajām izmaksām (+5% personām, kas projekta iesniegšanas brīdī ir jaunākas par 40 gadiem; +10% būvniecība mazāk labvēlīgo apvidu teritorijās; +10%, ja projektu īsteno piensaimniecības nozarē.)

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai noteiktas lagūnu būvniecībai — € 30 /m3, betonētajām kūtsmēslu krātuvēm — € 49,80 /m3

Trīs mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, jāiesniedz: dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību; akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti un būvatļauja.

Projekts jāuzsāk īstenot ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas beigu datums ir 8 mēneši no brīža, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 01.06.2015.

Ieva Šņepste, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājas vietniece

Atslēgvārdi
LAD, lauksaimniecība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com