Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iesaisties Kurzemē! 16.06.2016. plkst. 11.47

Kurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs izsludina Kultūras ministrijas finansētu 2016. gada projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem «Iesaisties Kurzemē!». Pieteikumi jāiesniedz  līdz 5. VIII.


Valsts papildu atbalsts piena ražotājiem 16.06.2016. plkst. 00.33

16. VI Lauku atbalsta dienests uzsāk izmaksāt Valsts papildu atbalstu piena ražotājiem. Tā kopējā summa ir 6 197 000 eiro.


2016. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet... 15.06.2016. plkst. 14.00

Kāpēc, vienādos apstākļos dzīvojot, dažiem viss notiek ar apskaužamu vieglumu, bet daudziem ne? Arī par to jūnija avīzē, lai gan atzīstos, ka atbildi uz paša uzdoto jautājumu vēl meklēju...


Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu 2. kārta 15.06.2016. plkst. 13.20

Bedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda  Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» aktivitātēs: 43.02.3. «Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai» un 43.02.4. «Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai».
Projektu iesniegumus pieņems no 15. VII līdz 15. VIII.
Konkursa kopsumma ir  1 475 000 €.


No ieceres līdz gatavam būvobjektam 15.06.2016. plkst. 12.05

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra informatīvā izdevuma «Lauku Lapa»  6. (135.) numurā 2016. gada jūnijā publicēts raksts «No ieceres līdz gatavam būvobjektam».


Mobilais mamogrāfs Dundagā 15.06.2016. plkst. 08.36

14. VII Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies «Veselības centrs 4» mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!


Gadsimta garākā Līgodziesma caurvīs Latviju 15.06.2016. plkst. 08.21

21. VI Līgo dziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz saules rietam plkst. 22.22 ar LR2 ētera starpniecību vīsies cauri visai Latvijai, kopīgā dziedāšanā pulcējot dažādu novadu — Rīgas, Siguldas, Salacgrīvas, Strenču, Gulbenes, Madonas, Ciblas, Daugavpils, Jēkabpils, Iecavas, Tērvetes, Saldus, Nīcas, Ventspils, Dundagas un Talsu — ļaudis. Plkst. 19.15 tiešajā ēterā lībiešu līgo dziesmu skandēs ansamblis «Laula».


Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā 15.06.2016. plkst. 01.40

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda  un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam «Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā».


Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai 14.06.2016. plkst. 10.48

Lauku atbalsta dienests no 2016. 11. VII līdz 10. VIII pieņem projektu iesniegumus apakšpasākumam «Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā».


«Velomūzikas» ceļojums dosies uz Kurzemi 14.06.2016. plkst. 08.09

Mūziķa Kārļa Kazāka un viņa domubiedru rīkotais «Velomūzikas» ceļojums šogad dosies uz Kurzemi, spēlējot bezmaksas koncertus visdažādākajās vietās.


Domes sēde 13.06.2016. plkst. 11.46

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 16. VI plkst. 13.00 domes sēdi nr. 8.


Iznomā telpas Kolkas tautas namā 13.06.2016. plkst. 11.18

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz divu telpu, nr. 4 un nr. 5, nomas tiesību izsoli  pašvaldības īpašumā «Tautas nams» (kadastra apzīmējums 8862 007 0231 001).  Nomas objekts ir divas atsevišķas telpas — 49,2 m² liela zāle nr. 4 un tai pieguļoša 15,1 m² liela palīgtelpa nr. 5.


1 ... 86 87 88 ... 194