Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Īstenots projekts «Kolkas zvejnieka dēls» 02.02.2016. plkst. 15.39

Biedrība «Kolkas zvejnieki» laikā no 2015. gada 16. VII līdz 2016. gada 26. I īstenoja projektu «Kolkas zvejnieka dēls».


Dundagā komēdija «Sauc, es nākšu» 02.02.2016. plkst. 11.13

14. II plkst. 15.00 Dundagas pilī komēdija pēc AleksandraGaļina lugas motīviem «Sauc, es nākšu».

Lomās: Gunta Virkava, Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. Valda Zilvera muzikālais noformējums.

Biļešu cena  7 € un 5,50 €. Biļešu iepriekšpārdošana Dundagas pilī no 4. II.


Latvijas mājamatnieku darbu izstāde 02.02.2016. plkst. 10.23

EAPN-Latvia (Latvijas pretnabadzības tīkls) aicina piedalīties Latvijas mājamatnieku darbu izstādē 13. un 14. IV Rīgā.


Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadam 01.02.2016. plkst. 16.25

Pašvaldība ir uzsākusi aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2016. gadam, un maksāšanas paziņojumus nosūtīs līdz 15. II  Ja maksāšanas paziņojums laikā nav saņemts, lūdzam par to informēt Dundagas novada pašvaldības NĪN administratoru.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, izmantojiet portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.


Atzinums par novērtējuma ziņojumu 01.02.2016. plkst. 13.55

Vides pārraudzības valsts birojs 22.01.2016. ir izdevis atzinumu nr. 1-n par SIA «Vides Konsultāciju Birojs» sagatavoto ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām «Natura 2000» — Slīteres Nacionālo parku un dabas liegumu «Kaļķupes ieleja», novērtējuma ziņojumu SIA «Talce» paredzētajai darbībai — derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanai ar turpmāko smilts un smilts-grants ieguvi — Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā «Jaunkalni».


Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi 2016. gada kalendārā 01.02.2016. plkst. 11.39

Noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss «Tīrs ūdens – dabas velte»!

Apsveikti skolēni, kuru zīmējumi veidos jauno — 2016. gada — kalendāru. Konkursu jau sesto gadu rīko SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», lai izglītotu skolēnus vides aizsardzībā, aicinātu bērnus un jauniešus saglabāt dabas resursus, kā arī radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu.


Ernestam Dinsbergam 200 01.02.2016. plkst. 10.29

11. II Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, sadarbībā ar  Talsu novada muzeju un Dundagas novada Kubalu skolu-muzeju rīko piemiņas pasākumu «Ernestam Dinsbergam 200 (1816 – 1902)»


Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā 01.02.2016. plkst. 09.06

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem «Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā», «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde» un «Uzglabāšanas atbalsts». Pasākumu otrās kārtas projektu iesniegumus pieņems no 1. III līdz 1. IV.


Mācības mednieku kandidātiem 28.01.2016. plkst. 14.07

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko jauno mednieku kandidātu mācību grupas Ventspilī un Tukumā. Mācību sākums paredzēts martā pēc pilnas grupas izveides.


Reģistrējiet lauksaimniecības zemes nomas līgumus! 26.01.2016. plkst. 15.15

Saskaņā ar likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» 30.2 pantu lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, ja vien zeme nav kopīpašumā un pirmpirkumu neizmanto kāds no kopīpašniekiem.


Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts Kolkā 26.01.2016. plkst. 10.55

29. I plkst. 18.00 Kolkas tautas namā iedzīvotāju sapulce par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.


Februāris — mitrāju mēnesis 26.01.2016. plkst. 09.58

12. II Dabas izglītības centrs «Slītere» ar izglītojošu pasākumu par mitrājiem Latvijā viesosies Mazirbes internātpamatskolā.


1 ... 78 79 80 ... 180