Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā 14.12.2016. plkst. 16.23

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem «Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā», «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde» un «Tirdzniecības pasākumi».


Lībiešu ķēķis Kolkas tautas namā 13.12.2016. plkst. 13.25

18. XII plkst. 16.00 Kolkas tautas namā aicina uz «Lībiešu ķēķi».


Starptautiskā pieredzes apmaiņā Islandē 13.12.2016. plkst. 10.17

No 4. līdz 9. XII Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā notika četru dienu starptautiskas mācības «The Youth Council of my Dreams» jaunatnes darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem darbā ar jaunatni, kurā piedalījās arī Dundagas novada pašvaldības sporta un jaunatnes lietu organizatore Tamāra Kaudze. Apmaiņas braucienu nodrošināja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.


Novada sacensības zolītē 13.12.2016. plkst. 09.24

23. XII, plkst. 17.00 Brīvā laika pavadīšanas centrā Dundagas Tautas namā, Pils ielā 9, notiks Dundagas novada sacensības zolītē.


Aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju 12.12.2016. plkst. 11.46

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu un aicina pieteikties vakantam sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatam.


2016. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet... 12.12.2016. plkst. 11.41

Reizē tradicionāli un mazliet neierasti. Tā varam sacīt par gada pēdējo «Dundadznieku». Nedaudz svētku noskaņas lasītājiem vēlu arī es, informatīvā izdevuma redaktors Alnis Auziņš.


Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 12.12.2016. plkst. 08.33

2. XII stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 751 «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi».

Tie nosaka Slīteres nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, meža apsaimniekošanas plāna saturu, tā izstrādes un apstiprināšanas kārtību, nacionālā parka teritorijas apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību, kā arī nacionālā parka teritorijā esošos dabas pieminekļus, to aizsardzības un izmantošanas kārtību.


Ziemassvētki Vīdales skolā 09.12.2016. plkst. 14.51

26. XII plkst. 13.00 biedrība Visvīdale aicina uz Ziemassvētku pasākumu Vīdales skolā.


Dzejnieks dzimtajā Dundagā 08.12.2016. plkst. 11.26

Nosvinējis 85. dzimšanas dienu Rīgā, dzejnieks un prozaiķis Arnolds Auziņš 6. XII viesojās Dundagas vidusskolā un pilī.


Ziemassvētku koncerts un tirdziņš Kolkā 08.12.2016. plkst. 11.16

17. XII plkst. 16.00 Kolkas tautas namā Ziemassvētku koncerts.


Koncertā piedalās pašdarbības kolektīvi un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas
mūzikas nodaļas audzēkņi.
Mazajā zālē darbosies Ziemassvētku tirdziņš. Tirdziņam pieteikties pa telefonu 26385604.


Lielā egle, tirdziņš un lībiešu ķēķis 07.12.2016. plkst. 16.16

2. XII Dundagas pils pagalmā sāka dzīvot Lielā egle, bet decembra pirmās piektdienas pievakare bija piesātināta arī ar citiem notikumiem.


Novada pašvaldībai apstiprināti četri LEADER projekti 06.12.2016. plkst. 15.19

Šogad pirmās kārtas projektu konkursā LEADER projektu īstenošanai ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (Lauku fonda) un Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (Zivju fonda) atbalstu Dundagas novada pašvaldība iesniedza vairākus projektus. Pašlaik pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta pozitīvu lēmumus par atbalsta piešķiršanu četriem projektiem — «Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana Dundagā», «Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā», «Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā» un «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras apriti».


1 ... 75 76 77 ... 202