Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ielīgosim Jāņus! 19.06.2014. plkst. 08.40

15. VI plkst. 16.00 pie Kolkas tautas nama Jāņu ielīgošana.

21. VI plkst. 14.00 Dundagas pils pagalmā teātra grupa «Līgo» aicina ielīgot kopā ar Zeiboltu Jēkaba dullo baronu Bundulu un citiem muižas ļaudīm.


Pārtraukta reņģu zveja līča piekrastes ūdeņos 17.06.2014. plkst. 11.06

Tā kā piekrastes zvejai atļautais reņģu daudzums 2937 tonnas šim gadam jau ir nozvejots, Zemkopības ministrija ir nolēmusi, ka ar 16. VI pārtraukt reņģu zveju Rīgas jūras līča piekrastē.


Iznomā telpas Kolkas tautas namā 17.06.2014. plkst. 09.01

Novada pašvaldība rīko īpašuma «Tautas nams» telpu nr. 4 un nr. 5 nomas tiesību rakstisku izsoli.

Nomas objekta adrese: «Tautas nams», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.06.2014. plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi pielikumā.


Vandālisms tirgus laukumā 16.06.2014. plkst. 17.42

16. VI naktī plkst. 3.30 nezināmi vandāļi saplēsuši pašvaldībai piederošo videokameru Dundagas tirgus laukumā un izmētājuši tirgus žoga dakstiņus.

Lūdzam atsaukties aculieciniekus pa tālruni 26437575 vai epastu policija@dundaga.lv.


Pirmais lifts cilvēku pārvadāšanai Dundagā 16.06.2014. plkst. 15.40

12. VI Dundagas Veselības centrā atklāja liftu.

Tas tapis, novada domei līdzdarbojoties projektā, kura mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju invalīdiem un viņu iekļaušanu sabiedrībā. Projekts LLIV–322 «Mana sociālā atbildība» («My Social Responsibility») ir uzsākts 2012. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007.–2013. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. 


Aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu amatiem 16.06.2014. plkst. 15.38

Sakarā ar Dundagas novada bāriņtiesas sastāva pilnvaru izbeigšanos 01.07.2014. novada pašvaldība, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9. panta otro daļu, izsludina pieteikšanos uz Dundagas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu amatiem.

CV un motivācijas vēstule iesniedzama personīgi pašvaldības ēkā (kancelejā) Pils ielā 5-1, Dundagā vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@dundaga.lv līdz 19.06.2014. plkst. 13.00.

 


2014. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet... 16.06.2014. plkst. 14.54

Visu gadu projektus krāju... Varbūt ne gluži tā, tomēr pirmsjāņu avīzē spoguļojas daudzi labi darbi, kas padarīti ar projektos iegūtas naudas palīdzību. Un vēl. Apkopojām arī anketas par mūsu avīzi.  Paldies visiem, kas līdzēja izplatīt, un visiem, kas atsaucās! Liksim idejas lietā!

No 22. jūnija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos. Vai abonējiet to pastā! Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.


Iznomā lauksaimniecības zemi 13.06.2014. plkst. 14.30

Saskaņā ar Dundagas novada domes 29. V lēmumu nr. 136 (18. §), pašvaldība lauksaimniecības vajadzībām iznomā 3,79 ha lielu zemes gabalu «Laukdārzi» ar kadastra numuru 8850 025 0062.

Pieteikumi līdz 20. VI  jāiesniedz Dundagas novada pašvaldības kancelejā. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 63237511 vai 29419195 Guntim Kārklevalkam.


Fotogrāfijas ar stāstu 13.06.2014. plkst. 08.57

10. VI Dundagas pils piedzīvoja unikālu notikumu — tā kļuva par pirmo vietu, kur fotoizstādi «Pazīstami, mazpazīstami, man pazīstami portreti» atklāja Okupācijas muzeja Audivizuālās krātuves vadītājs, kinorežisors un kinooperators Andrejs Edvīns Feldmanis.


Kolkas pludmalē peldēties atļauts 13.06.2014. plkst. 08.36

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa 9. VI Kolkas pludmalē pie tautas nama, mikrobioloģiski izmeklējot paņemto ūdens paraugu, kā arī vizuāli pārbaudot peldūdens kvalitāti, secinājusi, ka tā atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem nr. 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tās bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti — «Peldēties atļauts».


Projekts «Jauniešu komandas neiespējamā misija» Dundagā 12.06.2014. plkst. 15.03

Lai atbalstītu un attīstītu jauniešu centru tīklu Latvijā, Jaunatnes politikas valsts programma paredz piešķirt 127 753 € lielu finansējumu, uz kuru atklātā projektu pretendēja arī Dundagas Brīvā laika centrs un ieguva 4400 €.

Mūsu projekta nosaukums ir «Jauniešu komandas neiespējamā misija». Mērķis — īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Projekta aktivitātes norisināsies Dundagas brīva laika pavadīšanas centrā, Dundagas pilī un tās apkārtnē.


Aicinām mācīties Dundagas vidusskolas 10. klasē 12.06.2014. plkst. 14.44

Dokumentus pieņem  visu vasaru, sākot no 16. VI  no plkst. 10.00 līdz 15.00 lietvedes kabinetā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;

2) vecāku iesniegums un divpusējais līgums, ko aizpilda dokumentu iesniegšanas laikā.

 

Dundagas vidusskolā ir iespēja piedalīties dažādos projektos un veidot interesantu savu un skolas dzīvi, darbojoties pašpārvaldē un interešu pulciņos!

Iespēja bez maksas apgūt teorētiskās apmācības kursu auto vadīšanā .


1 ... 220 221 222 ... 248