Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.10.2014. plkst. 08.22

23. X  plkst. 13.00 domes  sēde nr. 15.


Talsu fotokluba izstāde «Lats latā» 16.10.2014. plkst. 16.17

Līdz 7. XI Dundagas bibliotēkā Talsu fotokluba izstāde «Lats latā».

Latvijas vēsturē ir dažādi naudas stāsti. Par maksāšanas līdzekļiem bijušas dzintara krelles, sudraba stienīši. Zeltā un sudrabā kaltas monētas, kas noderējušas ne tikai maksāšanai, bet arī uzkrājumiem un drošībai nebaltā dienā. Latvijas teritorijā lietota nauda, kas ceļojusi no Rietumeiropas, Skandināvijas, pat Tuvajiem Austrumiem. Un tikai 1922. gadā Latvija tika pie savas nacionālās valūtas — lata.

1993. gadā atjaunotais lats mums bija mīlēts ne vien ikdienas apgrozības naudā vai prestižajās jubilejas un piemiņas monētās, bet arī ikgadējos īpašās apgrozības latos, kas mūsu mājās krājušies kolekcijās un daži pat kļuvuši par retumiem.

Tieši šiem — īpašas apgrozības latiem — Talsu fotokluba fotogrāfi veltījuši savu izstādi «Lats latā», katram izlaistajam latam Latvijas dabā un vidē piemeklējot atbilstošu kadru.

Fotoizstādi veido 24 fotogrāfijas. Izstādi papildinājām ar grāmatām no mūsu bibliotēkas krājuma. Grāmatās jūs varat detalizēti iepazīt dažādus naudas laika posmus Latvijas vēsturē.


Jaundzimušo uzņemšana novada saimē 15.10.2014. plkst. 11.35

Turpinot aizvadītajā gadā iesākto tradīciju, Dundagas novada pašvaldība 18. X plkst. 11.00 Dundagas pilī uz svinīgu jaundzimušo uzņemšanu Dundagas novada saimē aicina 36 mazos dundadzniekus un 4 kolceniekus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas novadā.

Izsūtīti ielūgumi 2013. gadā dzimušo bērniņu vecākiem.


Apbalvosim labākos! 13.10.2014. plkst. 17.41

Novada dome ir apstiprinājusi jaunu kārtību Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai.

Izstrādājot jauno nolikumu, bija svarīgi panākt, lai būtu noteikta kārtība, kā pasniedz visus pašvaldības apbalvojumus, kas tagad ir diploms, pateicība, atzinība un goda raksts. Lai paaugstinātu pašvaldības apbalvojumu nozīmi visas Latvijas mērogā, iecerēts tos saskaņot Heraldikas komisijā un veikt reģistrācijas uzskaiti. Ceram, ka jaunā kārtība paaugstinās apbalvojuma prestižu novada iedzīvotāju vidū.

Ierosinājumus par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu izskatīs domes apstiprināta Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Komisijas sēdes būs slēgtas, pēc vajadzības pieaicinot apbalvojamo izvirzītājus. Iedzīvotāji varēs aizpildīt un iesniegt anketas norādītajās vietās.


Kādam būt mūsdienīgam Lībiešu krastam? 13.10.2014. plkst. 14.53

10. X pilī notika radošā nedarbnīca «Lai ko tu domā, domā citādi», uz ko bija aicinājusi Līvu savienības priekšsēdētāja Ieva Ernštreite un ko vadīja inovāciju eksperte Vita Brakovska, ko iepazinām Nākotnes pilsētas spēlē.

Par to, kādas ierosmes tapa, domājot par Lībiešu kultūrvēsturiskā krasta attīstību XXI gadsimtā, lasiet oktobra otrajā «Dunadzdniekā»!


Ģimeņu diena Dundagā (raksts papildināts) 13.10.2014. plkst. 14.50

11. X, brīnišķīgā rudens dienā, Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība bija sarīkojusi lielisku pasākumu — Ģimeņu dienu, kurā piedalījās gandrīz 400 cilvēku.

Vairāk lasiet nākamajā «Dundadzniekā»!


Jauktais koris ir uzsācis jauno sezonu 13.10.2014. plkst. 14.45

Koris aizvien gaida jaunus dalībniekus un ar prieku uzņems ikvienu dziedāt gribētāju. It īpaši gaidītas vīriešu balsis.

Mēs garantējam:

  • jautru kolektīvu;
  • kopīgu svētku svinēšanu;
  • visus klausītājus koncertos apžilbināt ar savu balsi;
  • piedalīšanos dažādos pasākumos Dundagā, Latvijā un valstīs ārpus tās robežām.


Pievienojies! Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 19.00.


2014. gada oktorbra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet... 09.10.2014. plkst. 11.56

Ievēlējuši esam. Strādājam katrs savā lauciņā tālāk!

No 9. X vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos. Vai abonējiet to pastā! Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.


Vingrošanas nodarbības Kolkā 08.10.2014. plkst. 16.49

Visus, kas vēlas uzlabot savu veselību, kam ārsts ir nozīmējis vingrošanu, kuriem ir kustības traucējumi un sāpes locekļos, ceturtdienās aicina uz vingrošanas nodarbībām Kolkas skolas sporta zālē.

Pirmā tikšanās 9. X plkst. 17.00.


Aina Bērzkalne (01.03.1935.–04.10.2014.) 07.10.2014. plkst. 14.37

Zeltainā rudens lapkritī līdz ar gājputniem mūžības ceļā devusies arī bijusī Vīdales ciema bibliotekāre Aina Bērzkalne.

Visa Ainas dzīve, viss mūžs saistīts ar Vīdali. 1956. gadā viņa sāka darbu Vīdales ciema bibliotēkā, kur aizvadīti vairāk nekā 40 darba gadi. Aina aktīvi iesaistījās arī ciema kultūras dzīvē un pašdarbībā — dejoja deju kolektīvā, dziedāja korī. Līdztekus  darbam bibliotēkā viņa kursos izmācījās par kinomehāniķi un turpat vai 15 gadus rādīja filmas gan Vīdales tautas namā, gan Dundagas pansionātā. reizēm pat mērojot šo ceļa gabalu kājām. Nozīmīgs Ainas ieguldījums bija darbošanās Vīdales ciema valdē. Ar viņas līdzdalību rīkotas sporta dienas gan pieaugušajiem, gan bērniem un pasākumi pensionāriem. Ilgus gadus Aina vadījusi ciema vēlēšanu komisiju. Cik gan daudz cilvēku ciemā no Ainas saņēmuši mierinājuma vārdus, pavadot savus tuviniekus mūžības ceļā! Par ilggadīgu darbu Vīdales bibliotēkā un rosīgu piedalīšanos ciema kultūras dzīves rīkošanā Aina Bērzkalne 2005. gada valsts svētkos saņēma pagasta pateicību «Es savai Dundagai».

Aina izaudzinājusi četrus bērnus — Aivaru, Inesi, Ēriku un Andu — un piecus mazbērnus, kuri arī rosīgi līdzdarbojušies ciema pasākumos.

Vienmēr aktīva, rosīga un izpalīdzīga — tāda Aina Bērzkalne paliks Vīdales ciema cilvēku un bijušo darbabiedru atmiņās.


Kā vēlējām Dundagas novadā? 07.10.2014. plkst. 09.14

12. Saeimu vēlēja arī mūsu novadā. No 3666 balsstiesīgajiem nobalsojuši 2195 jeb 59,87%, kas ir par procentu vairāk nekā valstī kopumā.

Dundagas pilī nobalsojuši 1303, Kolkas tautas namā 406, Mazirbes skolā 218, Kaļķu Vārpniekos 136, Vīdales skolā 132 balsstiesīgie. Derīgas vēlēšanu aploksnes bijušas 2193, bet derīgas vēlēšanu zīmes — 2182, no tām grozītas 1255 zīmes, bet 927 atstātas negrozītas. Tātad 11 gadījumos vēlētājs visdrīzāk kaut ko izdarījis aplam, piemēram, ielicis aploksnē saplēstu zīmi vai visas zīmes, savukārt skaitlis 1255 liecina par vēlētāju pārliecību un vēlmi ietekmēt notiekošo.


Eiropas Putnu vērošanas dienā 07.10.2014. plkst. 09.10

4. X interesenti arī Kolkasragā kopā ar profesionāliem putnu pazinējiem varēja vērot spārnotos draugus.


1 ... 215 216 217 ... 254