Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas kārtībā par pieteikšanos kompensācijām meža zemēm mikroliegumos 05.05.2015. plkst. 09.10

Aprīlī sākās pieteikšanās kompensācijām par ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzības pārvaldes atgādina, ka 2015. gadā un turpmākos piecus gadus ikgadējos atbalsta maksājumus par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos administrēs un izmaksās Lauku atbalsta dienests.


Programma jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 05.05.2015. plkst. 08.17

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa rīko pasākumu «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai», lai veicinātu jauniešu rosmi laukos, attīstītu viņu prasmes kompetenču, un iesaistītu lauku uzņēmējdarbības veidošanā.


Putnu svētki Kolkā 04.05.2015. plkst. 10.55

Acinām 9. un 10. V uz kārtējo Putnu festivālu Kolkā! Programmā putnu vērošanas ekskursijas zinošu gidu pavadībā, putnu gredzenošanas demonstrējumi, radošās darbnīcas bērniem, kā arī Kārļa Kazāka koncerts.


Ģimenes dienas koncerts «Es savai ģimenei» 04.05.2015. plkst. 09.36

16. V  plkst. 13.00 Dundagas pilī Ģimenes dienas koncerts «Es savai ģimenei».
Piedalās Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi un Kultūras pils amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.


Medņu vista Dundagā 04.05.2015. plkst. 08.22

24. IV pēcpusdienā Dundagas centrā nez no kurienes bija uzradusies medņu vista.

Kā pastāstīja Ziemeļkurzemes virsmežniecības Dundagas nodaļas mežzine Dagmāra Jansone, tas ir rets gadījums. Viņai tieši tajā laikā sanācis būt Dundagas centrā. Mežzini ieraudzījis, par putnu pavēstījis Mārtiņš Lepste, un abi devušies medņa vistu glābt.


Telpu nomas izsole 30.04.2015. plkst. 13.51

Dundagas novada pašvaldība saskaņā ar 23.04.2015. domes lēmumu nr. 76 apstiprinātiem izsoles noteikumiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsola nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām telpām nr. 13, 14, 15 un 49  pašvaldībai piederošā ēkā Dundagā Pils ielā 14 (kadastra numurs 8850 020 0412).


Mūsējie dejos dziesmu svētkos 30.04.2015. plkst. 10.27

Tautas deju kolektīvu skates žūrijas komisija ir izlēmusi, kuri 670 kolektīvi dejos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētos Starp tiem ir ir arī   mūsējie — Dundagas 3.–4. klašu dejotāji un 10.–12. klašu dejotāji.  Paldies vadītājai Dacei Treinovskai par lielo darbu!

Raitu deju soli!


Māmiņdienas pasākums Kolkas pamatskolā 30.04.2015. plkst. 09.22

8. V plkst. 11.30 Kolkas pamatskolā notiks Māmiņdienas pasākums. Visi mīļi aicināti!


Mainīts kultūras pieminekļa nosaukums 29.04.2015. plkst. 10.16

Ar 07.04.2015. Kultūras ministrijas rīkojumu valsts nozīmes vēstures piemineklim «Kubeles skola» (valsts aizsardzības nr. 95) nosaukums aizstāts ar «Kubeles (Kubalu) skola».


Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem 28.04.2015. plkst. 15.58

Pašvaldība izstrādās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem novadā: Sīkraga zvejnieku ciems, Līvu tautas nams, Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja, Mazirbes viduslaiku kapsēta, Košraga zvejnieku ciems, Košraga senkapi (Mēra kapi), Pitraga viduslaiku kapsēta, Saunaga viduslaiku kapsēta, Žonaku senkapi, Kubeles (Kubalu) skola, Kaņķumu senkapi, Pāces elku kalns – kulta vieta un Pāces pilskalns.


Sāks kursēt autobuss Ventspils–Mazirbe 28.04.2015. plkst. 14.53

Valsts SIA «Autotransporta direkcija» ziņo, ka no 1. V līdz 30. IX pirmdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās, divas reizes dienā atsāks kursēt autobuss Ventspils–Mazirbe.


Latvijas palīdzība Nepālas zemestrīcē cietušajiem 28.04.2015. plkst. 14.29

Nepālas zemestrīcē, kas notika 25. IV, ar pēcgrūdienu 26. IV, ir miruši vairāk kā 3351 cilvēki, ievainoti 6833, mājokli un pārtiku vajag vairāk nekā 1 400 000 cilvēku (wwww.unocha.org dati 27.04.2015).
Jebkurš var viņiem palīdzēt, ziedojot naudu caur Latvijas Platformas attīstības sadarbībai  biedru organizāciju «ADRA Latvija», zvanot uz ziedojumu tālruni 90006772 (ziedojums 7,11 €) vai iemaksājot ziedojumu kontā a/s «Swedbank», LV77HABA0551002308686.


1 ... 187 188 189 ... 248