Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kolkas ūdenstorņa rezervuāra remonts 17.08.2017. plkst. 17.26

Kolkas ūdenstornis ir Kolkas ciema ūdensapgādes sistēmas galvenais ūdens uzkrāšanas rezervuārs, kas nodrošina stabilu ūdens daudzumu ciemam un ūdens padeves spiedienu 1,9 bar. Ūdenstornis celts 1950. gadā, tā augstums ir  22,6 m, tvertnes darba tilpums ir 40 m3.

Ir rasts risinājums pašreizējā aizsargslāņa defekta novēršanai, ieklājot butilgumijas membrānu. Pārklājot ūdenstorņa rezervuāru, membrāna kalpos par jaunu aizsargslāni un tvertne netiks pakļauta turpmākai korozijai. Novēršot koroziju, tiks maksimāli samazināts papildus ūdens piesārņojums ūdenstornī, uzlabojot ciema ūdens kvalitāti.


Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju 17.08.2017. plkst. 17.22

8., 9. un 10.augustā novada bibliotekāriem bija iespēja iepazīties ar kolēģu darbu Baltkrievijas bibliotēkās. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēja Talsu Galvenā bibliotēka. No mūsu novada braucienā piedalījās Olita Kalna no Kolkas bibliotēkas un Ruta Emerberga, Ina Eihlere no Dundagas bibliotēkas.


Izpilddirektora maiņa 17.08.2017. plkst. 17.10

17. augustā plkst. 15.00 Dundagas novada Domes ārkārtas sēdē deputāti skatīja divus jautājumus. Deputāti  nolēma atbrīvot no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata Zintu Eizenbergu, piedāvājot viņai turpmāk pildīt pašvaldības finanšu speciālistes amata pienākumus.

Otrajā jautājumā deputāti balsoja par Gata Ralles apstiprināšanu novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Ar 6 balsīm «par» un 2 «pret»  par Dundagas pašvaldības izpilddirektoru apstiprināja Gati Ralli.

 


Kārļa Kazāka koncerts Pāces «Annēs» 17.08.2017. plkst. 16.34

19. augustā plkst. 19.00 muzikāls vakars kopā ar Kārli Kazāku brīvdienu mājās «Annes», Pācē.
Pirms, koncerta laikā un pēc koncerta — kopīga Pāces ainavas gleznošana un pasēdēšana pie ugunskura mūzikas skaņās.
Brīvai un jaukai atmosfērai, ņem līdzi draugus, pledu, iecienītos gardumus un dzērienu.
Ieeja par ziedojumiem.

Mobilais mamogrāfs Dundagā 17.08.2017. plkst. 08.31

18. septembrī Dundagā pie Veselības centra Pils ielā 6 ieradīsies «Veselības centrs 4» mobilais mamogrāfs. Aicinām sievietes izmeklēt krūtis!


Par Eiropas Komisijas izsludināto sabiedrisko apspriešanu (līdz 16.08.2017.) 16.08.2017. plkst. 17.00

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz pašvaldības informēt iedzīvotājus par iespēju līdz 16.08.2017. piedalīties un izteikt viedokli Eiropas Komisijas rīkotajā aptaujā, kā arī par CVK izsludinātajiem likumprojektiem.


Domes ārkārtas sēde 16.08.2017. plkst. 15.44

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Aldis Felts  izsludina 17. augustā plkst. 15.00 ārkārtas domes sēdi nr. 9 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata.
 2. Par iecelšanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā.


Balsosim par Latvijas ainavu dārgumiem! 16.08.2017. plkst. 13.14

Sākas balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem. Ainavu ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirzījusi 243 ainavas.

Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, aicinām ikvienu paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv no 15. augusta līdz 15. oktobrim!


«Rubeņa kauss» futbolā 16.08.2017. plkst. 13.06

26. augustā plkst.11.00 Kolkas stadionā norisināsies «Rubeņa kauss» futbolā.

Komandas pieteikt iepriekš pa tālruni 28471780 Janekam Bitem.


Jaunās ugunsdrošības prasības 16.08.2017. plkst. 11.01

1 .septembrī stāsies spēka trīs «Ugunsdrošības noteikumu» prasības, kurām bija noteikts gadu ilgs pārejas laiks.


Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu panākumi 16.08.2017. plkst. 09.53

Vasarā Dundagas Mākslas un mūzikas skola saņēmusi aizvadītā mācību gada pēdējo konkursu rezultātus.

XXIII Starptautiskā jauno mūziķu konkursā «Sigulda – 2017», kas notika maija beigās,  piedalījās sitaminstrumentu spēles audzēkņi Edgars Šmēdiņš, Roberts Ludeviks un Kristers Kuģenieks. Atzinību saņēma Kristers Kuģenieks.Skolotājs Gundars Lintiņš.

Bet ikgadējā vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika  «Skaisti dziedi lakstīgala» rezultātus saņēmām jūlijā. Darbus konkursam veidoja papīra aplikācijas tehnikā. Konkursā 1.vieta Felicitai Ludevikai, 3.vieta Ralfam Dubovičam, skolotāja Sandra Dadze.


Atcerēsimies lībieškrasta mazbānīti! 16.08.2017. plkst. 09.19

19. augustā plkst. 15.00 Lībiešu tautas namā pasākums «Mazbānīša mantojums». Pasākumu vada mazbānīša vēstures zinātājs Toms Altbergs.

Biedrība «Mazirbes draugu kopa» ir sākusi Kurzemes kultūras mantojuma objektu apzināšanas programmu. Viens no svarīgiem kultūras mantojuma objektiem ir teiksmainais Mazbānītis (Ventspils – Mazirbe – Stende), tā dzelzceļa stiga un bijušo staciju vietas no Ventspils līdz Mazirbei.


1 2 3 4 ... 180