Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - sēde

Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Notikusi pēdējā šī sasaukuma deputātu domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Ārkārtas domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Ārkārtas domes sēde nr. 11
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Domes sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde nr. 17
Zi?as / Domes ārkārtas sēde nr. 16
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Apvienotā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sēde Dundagā
Zi?as / Domes sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Domes sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Ārkārtas domes sēde
Notikumi / Domes sēde nr. 13
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Domes sēde nr. 11
Zi?as / Ārkārtas domes sēde nr. 10
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Domes sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Domes sēde nr. 9
Zi?as / Domes sēde nr. 7
Zi?as / Domes sēde nr. 8
Notikumi / Apvienotā ārkārtas Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Notikumi / Domes sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Notikumi / Attīstības un plānošanas komitejas sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Domes sēde
Zi?as / Domes ārkārtas sēde nr. 6
Notikumi / Domes ārkārtas sēde
Notikumi / Finanšu komitejas sēde
Notikumi / Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Zi?as / Domes sēdes nr. 2 darba kārtība
Zi?as / Domes sēde nr. 3
Notikumi / Domes sēde nr. 3
Zi?as /
Notikumi / Finanšu komitejas sēde nr. 1
Notikumi / Apvienotā Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 2/2
Zi?as / Domes ārkārtas sēde