Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - projekti

Ziņas / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Ziņas / Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana un popularizēšana kā tūrisma galamērķi
Ziņas / Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums
Ziņas / Piedalīsimies Igaunijas — Latvijas sadarbības projektos
Ziņas / Seminārs par LEADER finansējuma piesaisti
Ziņas / Pieci vietējās rīcības grupas projekti
Ziņas / Sākas projektu pieteikšana mērķprogrammā «Latvijai — 100»
Ziņas / Pieņem projektu konkursa iesniegumus vietējās ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Pieņem projektu konkursa iesniegumus zivsaimniecībā
Ziņas / Dundagas novads LEADER projektu konkursu pirmajās kārtās
Ziņas / «Lec iekšā!»
Ziņas / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Ziņas / Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda
Ziņas / Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā
Ziņas / Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos
Ziņas / Dekupāžas izstāde bibliotēkā
Ziņas / Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai!
Ziņas / Projekts «Latvji, brauciet jūriņā, Krājiet zeltu pūriņā!» piestāj Mazirbē un Kolkā
Ziņas / Krāsu prieks
Ziņas / Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Ziņas / Iesaisties Kurzemē!
Ziņas / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu 2. kārta
Ziņas / Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Ziņas / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Ziņas / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 2. kārta
Ziņas / Projektu konkurss
Ziņas / Projektu konkurss «Iesaisties Kurzemē!»
Ziņas / Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Pieejams atbalsts mežsaimniecībai
Ziņas /
Ziņas / Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas / Informatīvs seminārs Kolkā
Ziņas / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Izsludināti projektu konkursi «Multisektoriālie projekti»
Ziņas / Projektu konkurss
Ziņas / Projekts «Glezniecības tehnikas»
Ziņas / «Latvijas Valsts mežu» atbalsts kultūras programmām
Ziņas / Semināri par LEADER finansējuma piesaisti
Ziņas / Īstenots projekts «Kolkas zvejnieka dēls»
Ziņas / Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
Ziņas / Atbalsts nevalstiskām organizācijām programmā «Maizes rieciens»
Ziņas / Projektu konkurss «Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana»
Ziņas / Projektu konkursi
Ziņas / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Ziņas / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Šūpoles pie Ēvažu dabas takas
Ziņas / Projekti un mācības
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Projekta «Erasmus+: Jaunatne darbībā» termiņi
Ziņas / Pie parka uzsākta būvniecība
Ziņas /
Ziņas / Kuldīgā seminārs par pārrobežu sadarbības iespējām jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
Ziņas / Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai
Ziņas / Projektu jaunumi
Ziņas / Projektu konkursi
Ziņas / Projektu iesniegumu aktualitātes
Ziņas / Projekts «Krāsu mācības pamati»
Ziņas / LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Ziņas / Projektu rakstīšanas mācības iesācējiem no Kurzemes biedrībām
Ziņas / Latvijas vides aizsardzības fonds izsludina konkursus biedrībām un nodibinājumiem
Ziņas / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā
Ziņas / Izsludināti projektu konkursi kopējo tehnoloģiju pētniecības un inovāciju jomā
Ziņas / Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus
Ziņas / Projektu konkurss «Nāc un dari! Tu vari!»
Ziņas /
Ziņas / Aktualitātes finansējuma piesaistei
Ziņas / Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Ziņas / Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri
Ziņas / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai
Ziņas /
Ziņas / Top grāmata «Sauc par Vaidi mūsu ciemu...»
Ziņas / Aicinām uz semināru
Ziņas / Projektu konkurss «Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi»
Ziņas / Atklāts projektu konkurss «NVO projektu programma»
Ziņas / Pilij sava interneta lapa
Ziņas / Aptauja jauniešiem