Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - draudze

Zi?as / Kapusvētki novada kapsētās
Zi?as / Baznīcu nakts Kolkas katoļu baznīcā
Zi?as / Koncerts Ģipkas baznīcā
Zi?as / Lieldienu dievkalpojumi novadā
Zi?as / Svētku dievkalpojumi Dundagā, Mazirbē un Ģipkā
Zi?as / Ziemassvētki Kolkas baznīcās
Zi?as / Labdarības dievkalpojums un koncerts Kolkas katoļu baznīcā
Zi?as / Baznīcas torņa gailis – kultūras piemineklis
Notikumi /
Zi?as / Restaurēts Dundagas luterāņu baznīcas kanceles durvju 18. gs. krāsojums
Zi?as / Labdarības koncerts Ģipkā
Zi?as / Kapusvētki Dundagas pagasta kapsētās
Zi?as / Simtgades svētceļojuma dalībnieki Kolkā un Mazirbē
Zi?as / Baznīcu nakts
Zi?as /
Zi?as / Lieldienas Kolkas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Svētku dievkalpojumi
Zi?as / Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš
Zi?as / Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda
Zi?as / Dundagas luterāņu baznīcā pabeigta grīdas flīzēšana
Zi?as / Kolkas katoļu baznīcas iesvētīšanas 20 gadu jubileja
Zi?as / Baznīcu nakts 2017
Zi?as / Lieldienu dievkalpojumi
Zi?as / Pagarināta pieteikšanās dalībai Baznīcu naktī
Zi?as / Dievkalpojumi Ziemassvētkos
Zi?as / Aicina draudzes pieteikties nākamā gada baznīcu naktij
Zi?as / Aizlūgums Dundagas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Gregorikas dienas Mazirbē izskanējušas
Zi?as / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Baznīcu nakts
Notikumi / Dundagas luterāņu baznīcas 250 gadu jubilejas svinības
Zi?as / Kokles skan Latvijai
Zi?as / Lieldienu dievkalpojumi
Zi?as / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Baptistu dievnamam — 20
Zi?as / Adventā un Ziemsvētkos
Zi?as / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Galerijas / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Zi?as / Aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos
Zi?as / Luterāņu baznīcā restaurē logus
Zi?as / Gregorikas dienas Mazirbē
Zi?as / Atskats uz «Baznīcu nakti»
Zi?as / Baznīcu nakts Dundagā
Zi?as / Baznīcu nakts aicina!
Zi?as / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Zi?as / Baznīcu nakts
Zi?as / Lieldienu laika dievkalpojumi
Zi?as / Dievišķā liturģija Kolkas Pareizticīgo baznīcā
Notikumi / Dundagā dievkalpojums draudzē «Prieka vēsts»
Notikumi / Dundagā dievkalpojums draudzē «Prieka vēsts»
Notikumi / Ziemassvētku pasākums ģimenēm ar bērniem Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums ar bērnu sagatavotu programmu Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas katoļu draudzē
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā
Zi?as / Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā
Zi?as / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Notikumi / Dundagas luterāņu baznīcā ekumenisks dievkalpojums
Zi?as / Pasākumi Kolkas baznīcās 24. VIII
Notikumi / Kolkā Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzē V.E. Liepājas bīskapa Viktora Stulpina vizitācija un Svētā mise
Notikumi / Aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos
Notikumi / Kolkas Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīcā Dievišķā liturģija
Zi?as / XXII Gregorikas dienas Mazirbē
Zi?as / «Vieta, kur stāvēt!» — ziedojumu akcija luterāņu baznīcas grīdas segumam
Zi?as / Lilliju izstāde Dundagas ev. lut. baznīcā
Notikumi / Dundagas ev. lut. baznīcā liliju izstādes atklāšana
Zi?as / Ziedojumu akcija «Vieta, kur stāvēt!»
Zi?as / Dievkalpojumi Lieldienu laikā
Zi?as / Pieminot mūžībā aizgājušos
Zi?as / Kuldīgas «Rāte» Dundagā